Ohlssons tecknar nytt avtal med Kungälvs kommun

Nu står det klart att Ohlssons har vunnit uppdraget avseende insamling av förpackningsavfall från småhus i Kungälvs kommun. Därmed intar Ohlssons ett nytt område i Västra Götaland.

I samband med att ansvaret för insamling av förpackningsavfall faller under kommunernas regi den 1 januari 2024 får Ohlssons uppdraget att bistå med förpackningsinsamlingen från småhus i Kungälvs kommun.

Ohlssons skriver i ett pressmeddelande att Göteborgsregionens och Kungälvs målbild om att värna om jordens resurser genom att ta hand om avfallet på ett sätt som bidrar till ett minskat klimatavtryck, stämmer väl överens med Ohlssons grundvärderingar.

För att göra det lättare för invånarna att lämna förpackningar kommer hushållen i kommunen att utrustas med fyrfackskärl. Nuvarande system med separata kärl för rest- och matavfall kommer samtidigt att fortsätta som det gör idag.

Avtalet startar den 1 januari 2024 och kommer att pågå fram till maj 2027, med möjlighet till förlängning med upp till två år.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-31 13:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Ohlssons AB Sophantering