En oumbärlig kugge i logistikflödet är chaufförerna, något som anses en bristvara. En oumbärlig kugge i logistikflödet är chaufförerna, något som anses en bristvara.

Bakom ratten – om bristen på chaufförer 

Oavsett hur omvärlden ser ut så kvarstår behovet av att flytta gods från punkt A till B. Under coronapandemin var det medicinska hjälpmedel och vaccin, under en krissituation som översvämningar eller skogsbränder handlar det om förnödenheter till nödställda och under en ”helt vanlig dag” transporteras allt från kläder till reservdelar eller möbler. En oumbärlig kugge i detta flöde är chaufförerna, något som anses en bristvara.

Chaufförsbrist är inget nytt men 41 procent av åkerierna i TYAs rapport ”Trendindikatorn Åkeri”, angav att de under andra halvåret av 2022 behövde nyanställa chaufförer.

Bristen på chaufförer har åter gått upp efter tillbakagången under pandemin. 41 procent av företagen som deltog i TYAs årliga rapport uppgav att de under det andra halvåret av 2022 behövde nyanställa, en siffra som under 2020 låg på 25 procent. På helåret är behovet 6 400 förare. Fortsätter utvecklingen i samma riktning, kommer TYA:s långsiktiga bedömning av att det behövs 50 000 nya lastbilsförare i Sverige de kommande tio åren att aktualiserats. En utveckling som på sikt kommer att ge negativa effekter på samhället.

Dachser Sweden samarbetar med cirka 65 åkerier, ett samarbete som sysselsätter cirka 400 chaufförer runt om i Sverige. Den nedåtgående trenden med färre chaufförer är även där märkbar för logistikföretaget.

Bristen på chaufförer är en verklighet som vi måste ta ställning till,” säger Carl-Johan Westas, Country Manager för Dachser Sweden European Logistics. Han anser att transportföretagen i allmänhet kan bidra till att göra chaufförsbranschen mer attraktiv och delvis stödja sina samarbetspartners, det vill säga åkerierna, att hitta kvalificerad arbetskraft.

Dachser Sweden försöker göra sig attraktiva som samarbetspartner och arbetsplats. I första hand satsar de på att stötta sina åkerier med en rättvis och korrekt ersättning så att de åkerier som kör för dem kan fortsätta investera i sin personal och på så sätt attrahera duktiga chaufförer.
– Men det är även en fråga som vi i branschen måste engagera oss i tillsammans. Dachser är medlem i Transportindustriförbundet som är med och driver denna fråga aktivt, säger Westas.

Situationen i Sverige är långt ifrån unik. Under de sista månaderna av 2022 spred sig en ny våg av nyheter kring den ökande bristen på lastbilschaufförer i hela Europa. Detta till följd av IRU:s, Internationella Transportorganisationen för vägtransporter, rapport. Antalet vakanta chaufförstjänster ligger på en siffra mellan 380 000 – 425 00 tjänster, en ökning med cirka 44 procent sedan början av 2022.

Men vad beror problematiken på?
– Det är mycket som påverkar här, allt från löner och villkor, lagstadgade krav till arbetstid med obekväma och långa arbetsdagar är bara några av de faktorer som lyfts fram som orsak. IRU:s rapport fastslår att 30 procent av Europas förare kommer att pensioneras fram till 2026 och att inflödet av nya förare inte på långa vägar kompenserar det, säger Westas.

Bristen på kompetent personal är en bidragande faktor. Enligt TYAs rapport är det vanligaste problemet att hitta någon med rätt yrkeserfarenhet, vilket 45 procent uppgav. Även att hitta förare med rätt yrkesutbildning har visat sig svårt enligt 32 procent av företagen.

Dachser satsar själva på att utbilda personal. I Tyskland där företaget är grundat, genomför Dachser utbildning av chaufförer i egen regi, utan krav på att ta anställning hos företaget efter avslutad utbildning.

För bakom ratten är det är just den kompetenta individen som är viktigt. Hos Dachser arbetar förarna med en algoritm som skapar ett optimerat färdvägsförslag baserat på olika parametrar såsom tid och miljöpåverkan.
– Men tekniken kan bara ta oss en bit på vägen. Vi behöver fortfarande förarens expertis. Endast föraren vet exempelvis var och när man kan komma in till den enskilda kunden. Därför kan föraren i fråga alltid ändra färdvägsförslaget och planera den färdväg som bäst passar från dag till dag, säger Westas.

Avslutningsvis säger Carl-Johan Westas att Dachser som ett stort internationellt logistikföretag har ett ansvar att bidra till att göra föraryrket mer attraktivt. För utan förarna finns det ingen transportindustri..

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-19 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Dachser Sweden Kompetensutbildning Transportindustri TYA