86-åringen får nytt liv i Göteborg med ny terminal

Med nyrenoverade kontorslokaler och en helt ny terminal kan nu EB Road Cargo erbjuda både lagring och omlastning med distribution.

EB Road Cargo grundades 1937 och har idag tolv kontor runt om i Sverige varav ett beläget i Göteborg. Verksamheten i Göteborg består i huvudsak av distribution samt dragbilstransporter med trailers, containers och tankcontainers med farligt gods (ADR).

Företaget erbjuder även säkerhetstransporter, bygglogistik och specialtransporter för tungt, högt och brett gods. Transportuppdragen från Göteborgsterminalen är främst lokala i Västsverige men även resten av Sverige och Norge.

Den nya terminalen ligger i Orrekulla, en strategisk plats i anslutning till E6 både i norr-och södergående riktning.
– Med 20 minuter till centrala Göteborg och E6 gör Orrekulla-terminalen till en idealisk placering, säger Bo Hermansson, platschef, Göteborgsterminalen.

Hermansson har till sin hjälp tre transportledare och ett trettiotal chaufförer.
– Det gäller att uppfylla våra kunders krav och se till att vi sköter transporterna på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Det är viktigt att vara lyhörd på kundens förväntningar och jobba hållbart både för personal och miljö. Med tanke på det läge vi nu har och dom nya ändamålsanpassade lokalerna så har vi riktigt goda möjligheter att möta våra kunders krav på säkerheten och kostnadseffektivitet, säger Bo avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-10 16:20
Kategori: Nyheter
Taggar: EB Road Cargo Företagsnyheter