Stigande priser på drivmedel förändrar svenskarnas körbeteende

Att priset på både el och bränsle har stigit till nya rekordnivåer har knappast undgått någon. Men hur har det påverkat landets bilister när det kommer till den faktiska körningen? I Däckbarometern 2022 uppger över hälften att de anammat en ny körstil.

Däcktillverkaren Goodyear har inför vintern tillfrågat 1 000 svenska bilister om deras körvanor. Det visar sig att 54 procent har förändrat sitt körbeteende till följd av de rådande drivmedelspriserna. Bland de som kör en bensin- eller dieseldriven bil svarar 61 respektive 64 procent att de förändrat sin körning, medan endast 44 respektive 48 procent av el- och hybridbilförarna svarar samma sak.

Den vanligaste förändringen i körbeteendet är att försöka köra sparsamt genom att använda sig mer av EcoDriving. Det uppger 43 procent medan 36 procent svarar att de börjat hålla nere hastigheten. Vidare uppger närmre en tredjedel att de släpper på gasen i nedförsbackar och en av fem uppger att de ser till att ha rätt lufttryck i däcken.

Att hastighet och körstil kan ha inverkan på bränsleförbrukningen är något som många känner till. Däremot är det färre som vet hur mycket däcken faktiskt kan påverka.
– Faktum är att däcken står för upp till 20 procent av bilens bränsleförbrukning och genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet i EU-däckmärkningen kan du köra längre på varje full tank. Dessutom är det viktigt att ha rätt lufttryck i däcken. För lågt däcktryck ger högre rullmotstånd och ökar därför bränsleförbrukningen, säger Claes Hedström, General Manager Sales Consumer Nordic.

Däcken är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Däcktrycket påverkar bilens väghållning och bränsleeffektivitet samt hur den beter sig när man svänger och bromsar. Dessa är egenskaper som man måste kunna lita på.

Ett däck med fel tryck slits ut fortare och kan vara osäkert att köra med. Man bör kontrollera däckens tryck minst en gång i månaden. Trots det visar undersökningen att endast 12 procent av svenskarna gör det. Det vanligaste är att kontrollera däcktrycket var tredje till var sjätte månad, vilket 24 procent svarar.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10 aug – 7 sep har sammanlagt 1014 intervjuer via internet genomförts bland kvinnor och män över 18 år med körkortsinnehav i Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-13 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Däckslitage Däcktryck Drivmedelspriser Goodyear Körstil Rullmotstånd