Mats Elvenger: Att lämna Assistancekåren ett bra beslut

Det har sedan tid tillbaka funnits, och finns ännu, slitningar inom bärgningskåren. En som upplevt det är Mats Elvenger som vill berätta sin historia för oss om hur han agerade när det stormade som värst.

Hösten 2020 beslutade Mats Elvenger som då ägde och drev Bärgningscenter i Eskilstuna, att lämna bärgningsorganisationen Assistancekåren som han varit medlem i sedan 1996. Ett beslut Mats tycker var tufft, men nödvändigt att ta.
– Anledningen till avhoppet var att jag upplevde det som att Assistancekåren började toppstyra sina medlemmar och sätta omöjliga och godtyckliga regler kring vad vi medlemmar fick göra och inte göra. Det fanns inga raka regler längre, säger han.

Han tycker att Assistancekåren helt enkelt hade blivit en organisation som tappat kontakten med sina medlemmar och den röda tråden, det vill säga bärgning.
– Jag upplever att styrelsen och vd:n började konkurrera om produkter och tjänster med försäkringsbolagen som är våra uppdragsgivare. Detta resulterade i att vi på fältet såg antalet bärgningsuppdrag kraftigt minska. Vi blev dessutom förbjudna att jobba med kollegor från andra organisationer, säger Mats.

Utifrån det såg han ingen annan utväg än att lämna organisationen.
– När man som jag bedrivit bärgning dygnet runt i Eskilstuna och har haft anställda som i stort sett varit med sedan starten 1991, uppstår naturligtvis många tankar om hur det ska gå när man lämnar ett starkt varumärke som Assistancekåren är, säger Mats.

Det blev många samtal med anställda och den nya partnern Ramströms bilbärgning i Västerås. Ramströms är ett familjeföretag i tredje generationen grundat 1955 och har med sin långa erfarenhet och kunskap en särställning i bärgningsbranschen, anser Mats.
– De har alltid fått de svåra uppdragen. Det kan vara tågurspårningar, störtade flygplan och som nu i somras då vi var och bärgade planet som störtade i Siljan. Genom jobbet så känner jag familjen Ramström väl, säger Mats som tyckte det var hedrande att få använda Ramströms namn på sina fordon.

Fordonen lackades om och arbetskläder samt skyltmaterial beställdes vilket gjorde det första året tufft på grund av dessa omkostnader.
– Men nu var vi inte längre geografiskt begränsade och hade fria tyglar och kunde nu leverera skräddarsydda produkter som kunder efterfrågar framförallt inom den tunga sektorn som ökar enormt med trafiken till dom stora centrallagren som i rask takt byggs runt om i Eskilstuna, säger Mats.

Samarbetet med Ramströms visar sig nu två år senare varit ett bra beslut. Mats förklarar att omsättningen har ökat från 6,7 miljoner till 13 miljoner kronor och personalstyrkan är nu 9 personer istället för dom 4-5 tjänsterna som han hade för två år sedan.
– Jag vill även berömma stationschefen Mika Junno och grabbarna som alltid ställer upp i vått och torrt dygnet runt. Utan dem fungerar det naturligtvis inte, säger han.

För att möta den stora ökningen av transporter och bärgningar, har man investerat stora summor i nya fordon. Sedan 2020 har de bland annat köpt tre lastbilar för tyngre transporter. En tungbärgare med stora skåp på sidorna fyllda med verktyg och reservdelar för reparationer och bärgning av lastbilar. Bara den kostade som en normalstor villa, säger Mats. Man har också investerat i två fyraxliga bärgningsbilar som möjliggör tyngre transporter med lastvikter upp till nästan 18 ton.
– Dessa bilar är fullbokade varje dag med transporter av liftar och maskiner av olika sorter, säger Mats.

Planer på ytterligare fordon finns, men med tanke på den eventuella lågkonjunkturen finns det anledning att tänka till och kanske bromsa lite, tycker Mats.
– Samtidigt minns jag att när jag började med bärgning 1991 var det en djup recession i Sverige. I en artikel om mig när jag startade företaget, frågade journalisten om hur jag vågade starta bärgning i det läget. Jag svarade lite kaxigt att det kan väl bara bli bättre, säger Mats.

Den inställningen har Mats även idag.
– Vi kör på som vanligt. När andra bromsar så gasar vi. Det har vi alltid gjort och med framgång i över 30 år, avslutar Mats Elvenger.

Mats Elvenger är nöjd med beslutet att lämna Assistancekåren för att istället köra för Ramströms.
Mats Elvenger är nöjd med beslutet att lämna Assistancekåren för att istället köra för Ramströms.