Rullflaksbil 6x6 från Volvo. Sammanlagt 150 beställs med option på ytterligare 150 fordon. Foto: Volvo Rullflaksbil 6x6 från Volvo. Sammanlagt 150 beställs med option på ytterligare 150 fordon. Foto: Volvo

Försvarsmakten växer och beställer fler lastbilar

Försvarsmakten ska bli större och för att klara det krävs fler lastbilar. För att täcka Försvarsmaktens behov beställer Försvarets materielverk, FMV, nu uppemot 300 lastbilar av olika slag.

De nya lastbilarna tillverkas av Scania och Volvo och planerad levereras är under 2023-2024. Närmare 300 fordon beställs och det finns optioner på ytterligare 260 fordon, från samma tillverkare. Kontrakten är värderade till cirka 460 miljoner kronor

De nu beställda lastbilarna ska täcka behovet av underhållsfordon, utan större specialanpassning, i logistikkedjan för samtliga förband. Beställningen görs från ett befintligt ramavtal, men i förnyad konkurrens.
– Sedan tidigare i år finns ett nytt ramavtal för anskaffning av icke-militariserade tunga lastbilar med leverantörerna Scania och Volvo, säger Roger Hillerbo, programledare tunga hjulfordon, FMV.

Det är tre typer av lastbilar som nu beställs. Från Volvo handlar det om 150 rullflakslastbilar 6×6, med option på ytterligare 150 fordon. Sammanlagt 60 flaklastbilar 4×4 med bakgavellyft, med option på ytterligare 60 likadana fordon. Därtill läggs åtta flaklastbilar 8×2 med kran.

Från Scania köps 50 skåplastbilar 6×6, med option på ytterligare 50 stycken.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-01 13:45
Kategori: Nyheter
Taggar: