116 transportstölder anmäldes i november

I november månad har det polisanmälts 116 transportstölder, vilket innebär att stölderna fortsätter att ligga relativt högt jämfört med tidigare månader på året. Under månaden har det även polisanmälts 444 stölder av diesel ur fordonstank.

Varje månad tar polisen fram statistik över antalet anmälda transportstölder och antalet stölder av diesel ut tank. Under oktober månad kan man se en uppgång av antalet transportstölder jämfört med tidigare månader under året.

Den vanligaste formen av transportstöld är så kallade ”kapellskärningar”. Det är kriminella som åker runt mellan olika rastplatser nattetid, skär hål i kapell och/eller öppnar olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon.

Även stölder av diesel är något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. Under pandemin skedde en nedgång av stölder, men under 2022 kan man notera en uppgång och under hösten ligger antalet stölder på motsvarande nivå som under 2018 och 2019.

Polisens statistik är baserad på anmälda brott under brottskod 9804, ”Stöld ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran”.

Denna kategori består huvudsakligen av kapellskärningar (inklusive försök), men inkluderar även en mindre del andra stölder, till exempel stölder under pågående lossning av gods, tillgrepp av enskilda paket från budbilar dagtid, med mera.

En del stöldbrott från lastbilar, till exempel dieselstölder, hamnar av juridiska skäl under andra brottskoder, varpå de inte inkluderas i brottskod 9804.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-22 08:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Kriminalitet Larmtjänst transportstölder Vägsamverkan