Transportsektorn har sämst chefer

En ny branschjämförelse från Brilliant Future visar vilka branscher som har de sämsta, minst stöttande och mest respektlösa cheferna - enligt medarbetarna själva.
Kartläggningen är baserad på kvantitativa data från över 200 000 svar från medarbetarundersökningar och visar bland annat att transportsektorn ligger sämre till än andra branscher.
Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future. Foto: Brilliant Future

Nu är det konstaterat vilka branscher som har de drygaste cheferna. En stor kartläggning från Brilliant Future visar bland annat att 1 av 5 medarbetare, 23 procent, i transportsektorn inte tycker att chefen leder arbetsgruppen på ett bra sätt, vilket är sämre än genomsnittet för alla branscher.

– Gemensamt för de branscher som ligger sämst till är att det består av branscher med fysiskt krävande arbeten, där chefen inte alltid är närvarande eller tillgänglig. En gemensam nämnare för de branscher som ligger bäst till är tvärt om, att de branscherna består av tjänstemän utan fysiskt krävande arbete i lika stor utsträckning, där chefen kanske oftare är lättare att nå i det dagliga arbetet. För att komma åt problemet behöver chefer och ledare agera för att vara mer närvarande och ge mer stöd till medarbetarna, säger Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future.

Kartläggningen visar även att andelen medarbetare som saknar stöd från chefen när de behöver det i branschen är 16 procent, vilket är sämre jämfört med snittet för alla branscher.

13 procent anger även att de saknar respekt från chefen, vilket också är sämre jämfört med det genomsnittliga värdet för alla branscher.
– Att så fundamentala delar som stöd och respekt från chefen saknas är riktigt illa, och det här visar hur viktigt det är att kontinuerligt undersöka medarbetarupplevelsen och synen på ledarskapet. Det gör det möjligt att kartlägga vad företaget redan gör bra och vad som måste förbättras. Genom att agera utifrån datadrivna insikter kan man med större säkerhet fatta beslut som stärker affären. Vår data visar gång på gång att ett högt medarbetarengagemang och ett starkt ledarskap är de viktigaste faktorerna för att skapa lojala kunder och lönsamhet, säger Sofie Johansson.

För mer information och full lista för alla branscher, klicka här (pdf).

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-29 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Brilliant Future Chefer Företagsledning Undersökningar