I kylkammaren kan två bilar kylas ner till -40 °C för att testa gränserna för både nya och gamla batterier. Foto: Clarios. I kylkammaren kan två bilar kylas ner till -40 °C för att testa gränserna för både nya och gamla batterier. Foto: Clarios.

Kall, kallare, kylkammare – bilbatterier testas i extrem kyla

Den stora globala bilbatteritillverkaren Clarios, fortsätter utbyggnaden av sin forskningsanläggning i Hannover. Senast utökades forskningslaboratoriet med en kylkammare. Här kan två fordon kylas ner till -40 °C för att testa kapacitetsgränserna för nya och gamla batterier. Syftet är att analysera och förbättra batteriernas startförmåga och start/stoppfunktion under extrem kyla.

Fordonslaboratoriet och den nya kylkammaren ingår i Clarios utvecklingsavdelning och används för produktutveckling. Kyltesterna handlar i första hand om att studera batteriets samverkan med elektroniken i hela fordonet oavsett om det har förbränningsmotor eller är eldrivet.

Även i helelektriska fordon utgör ett 12V-batteri en viktig komponent i rena elbilar. Högspänningsbatteriet försörjer drivlinan medan ett 12V-batteri i Clarios xEV-portfölj driver bilens interna elsystem med bland annat de viktiga säkerhetsfunktionerna.

Clarios möjligheter att testa batterier kan även tillgodose OEM-kundernas speciella önskemål och krav. Det kan till exempel vara att undersöka batteriets prestanda i ett visst fordon vid motorstart under dess hela livslängd.

För det syftet används artificiellt åldrade batterier. Olika livscykler och långväga och korta resor kan simuleras beroende på användningsprofil. Dessa noggranna tester för att studera batteriets fulla kapacitet hjälper till att säkerställa rätt batterival.

Kylkammaren och ledningssystemlaboratoriet är inte bara en förstärkning av Hannover-anläggningen. Genom det nära samarbetet mellan Clarios globala nätverk och forsknings- och utvecklingscentra, kan man stödja utvecklingsprojekt som inkluderar, Europa, USA och Kina.

De anställda studerar batteriets reaktion under mycket olika förhållanden. Mätningar görs ofta på plats under realistiska förhållanden och kan sträcka sig över flera år.

Det korta avståndet mellan utvecklingsavdelningen och testlaboratoriet ger betydande synergieffekter. Nya forskningsresultat kan snabbt utnyttjas och gynna produktutvecklingen och kunderna. Genom förbättrad produktkvalitet ökar även kundnöjdheten hos både fordonstillverkare som slutkunder.

 I kylkammaren kan Clarios studera prestandan hos nya och gamla batterier under extrema förhållanden. Foto: Clarios.
I kylkammaren kan Clarios studera prestandan hos nya och gamla batterier under extrema förhållanden. Foto: Clarios.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-02 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteritest Clario Elfordon Kyltest av Batteri