Gröna Mobilister: Reseavdragsförslaget dåligt

Gröna Mobilister har svarat på remissen av promemorian "Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil" och skriver i sitt remissvar att man anser att det beslutade förslaget om en avståndsbaserad och färdmedelsneutral modell för skattelättnader för arbetsresor som skulle införas 1 januari 2023 ska ligga fast.

Gröna Mobilister anser att en återgång till det nuvarande systemet för reseavdrag är dåligt för miljön och klimatet, statsfinanserna, kommunala finanser samt för enskilda privatpersoners ekonomi.

Det nya beslutade systemet, som planerades att bli transportslagsneutralt och avståndsbaserat samt innehålla en differentiering för stadsområden och landsbygd, skulle ge positiva effekter gällande kollektivtrafikutvecklingen i hela Sverige, statliga och kommunala finanser samt enskilda personers ekonomiska situation.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-01 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsresor Gröna Mobilister Kollektivtrafik Miljö Reseavdrag Skattelättnader