Energi- och näringsminister Ebba Busch företrädde Sverige vid ministermötet i Luxemburg.Foto: Europeiska unionen Energi- och näringsminister Ebba Busch företrädde Sverige vid ministermötet i Luxemburg.Foto: Europeiska unionen

Fortsatta diskussioner om höga gaspriser vid ministermöte

När EU:s energiministrar möttes i Luxemburg den 25 oktober, förde de vidare diskussionen från förra veckans EU-toppmöte om åtgärder för att få ner de höga gaspriserna. Energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige vid mötet. Gaspriserna påverka även drivmedelspriserna.

Det är av största vikt att vi tillsammans bekämpar energikrisen, säger Ebba Busch.
– Jag är öppen för att diskutera alla förslag om att frikoppla gas- och elpriserna, men vi får inte riskera försörjningstryggheten eller införa ny EU-finansiering, sade Energi- och näringsminister Ebba Busch.

Det tjeckiska ordförandeskapet meddelade att ett ytterligare extrainsatt energiministermöte kommer att hållas i Bryssel 24 november.

Ministrarna enades vid rådsmötet om en allmän inriktning för EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Direktivet är en del av lagstiftningspaketet ’Fit for 55’. Syftet med direktivet är att förbättra byggnaders energiprestanda och att minska utsläppen från byggnader.

Rådet kommer att föra vidare förhandlingarna om ett slutgiltigt antagande av direktivet i trepartsmöten med Europaparlamentet och kommissionen.

Vid mötet i Luxemburg förde ministrarna också en riktlinjedebatt om revideringen av det så kallade gasmarknadspaket. Genom revideringen av paketet vill man uppnå en ökad användning av förnybara och koldioxidsnåla gaser i energisystemet samtidigt som användningen av naturgas minskar för att EU ska kunna uppnå kliamatneutralitet till 2050.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-27 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelspris Ebba Busch Energi- och näringsminister EU Gaspris Klimatneutralitet Kristdemokraterna ministermöte