Swedacs data finns nu samlad i en databas. Ett pilotprojekt har underlag från fordonsbranschen analyserats. Swedacs data finns nu samlad i en databas. Ett pilotprojekt har underlag från fordonsbranschen analyserats.

Data från fordonsbranschen del av Swedacs pilotprojekt

Swedacs bedömningsarbete skapar stora mängder data. Nu finns alla underlag samlade i en databas. I ett pilotprojekt analyseras data från fordonsbranschen och framöver ska materialet användas för att ge enskilda kunder en tydligare bild av sina avvikelser men också för dialog om trender inom branschen.

Det är Helle Sörensen, mångårig medarbetare på Swedac, som driver bygget av databasen. Arbetet har pågått under två år. Till en början samlades all Swedacs data in, från alla områden och ur alla källor. Under det senaste året har fokus legat på att ordna och presentera data från bedömningar inom fordonsbesiktning.

Nu går det att ta fram underlag för enskilda företag men också trender för hela branschen.
– Antalet företag som arbetar med fordonsbesiktning är relativt begränsat. Därför är området tacksamt att arbeta med. Dessutom finns intresse både från enskilda företag och från branschen att kommunicera med Swedacs med data som underlag, säger Helle Sörensen.

Databasen innehåller uppgifter från 2006 och framåt. Under de år som har passerat har Swedacs arbetsprocesser förändrats vid några tillfällen. Något som till viss del påverkar analysarbetet.
– Databasen innehåller all data. Men det äldre underlaget kräver en del handpåläggning. Kvaliteten i underlaget förbättras från 2014 ungefär och vår data från senaste året håller den höga kvalitet som vi vill ha framåt, säger Helle Sörensen.

Just nu pågår arbete med att ta fram verktyg för att presentera data i grafer och diagram. Något som framöver kan bli material som Swedacs bedömare har med sig ut på tillsyn.
– Grafik kan illustrera antalet avvikelser men kan också ge mer detaljerad information om vad inom en avvikelse som är återkommande. Det går att ta fram liknande underlag för en hel bransch. Vi vet redan nu att det finns intresse för det i fordonsbranschen, säger Helle Sörensen.

Nästa steg i projektet är att jobba med data för fler av de verksamhetsområden där Swedac utför tillsyn. Exempelvis laboratorier.
– Att jobba med fler områden skulle fortfarande vara en del i pilotstudierna av databasen. När den blir en del i Swedacs tillsynsarbete är ännu för tidigt att säga, säger Helle Sörensen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-20 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Databas Dataregister Fordonsbesiktning Fordonsbranschen Swedac