Foodora ökade omsättningen med 460 procent

Foodora gjorde under 2021 ytterligare ett rekordår och deras resa framåt ser inte ut att sakta ner. Efterfrågan på snabba och smidiga leveranser ökade under året i skenet av covidpandemins restriktioner och ökade även markant genom utökat utbud på Foodoras plattform. Den totala omsättningen ökade med 461procent, från 710 miljoner till 3,98 miljarder kronor. Samtidigt fortsätter Foodoras förare att förekomma med brister vid poliskontroller.

Den stora ökningen i omsättning beror till viss del av övergången från förmedlings- till återförsäljarmodellen för restaurangsegmentet. Foodora arbetar målmedvetet med att supportera partners och kunder men samtidigt också manövrera tillväxt och expansion.

Vår väg är inte spikrak och det är vår förmåga att agera snabbt och flexibelt, att ändra kurs när det behövs, som medfört att vi är där vi är idag. Att behålla scale-upens snabbhet och prestigelöshet, i ett storbolags kropp, förblir min viktigaste uppgift framöver. Den snabba tillväxt som vi sett under året har möjliggjorts av just denna mentalitet”, säger Hans Skruvfors, koncernchef Foodora.

De totala rörelsekostnaderna under 2021 slutade på 3,94 miljarder, en effekt av skiftet av försäljningsmodell, men även drivet av omkostnader för personal för att hantera den stora tillväxten. Rörelseresultatet landade på 40,2 miljoner, en förbättring med drygt 39 miljoner jämfört med föregående år.

Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 285 miljoner och det operativa kassaflödet till 118 miljoner kronor. Vid utgången av 2021 uppvisade Foodora AB ett positivt eget kapital på 370 miljoner kronor.

Vi har vid två tidigare haft anledning att skriva om Foodora efter att deras förare påträffas med brister vid poliskontroller.

Läs ”Brister hos budfirmor som levererar hemkört” och ”Vem vill köpa begagnad mat?”. Foodora avböjde då att medverka i en intervju.

När vi idag gör efterfrågningar hos tunggruppen om huruvida Foodoras förare även fortsatt förekommer med samma brister, blir svaret ja. Ytterligare information vi tar del av, gör gällande att förarna får betalt per kilometer – fågelvägen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-26 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: