Sten Bergheden (M), ansvarig för yrkestrafiken, trafikutskottet. Sten Bergheden (M), ansvarig för yrkestrafiken, trafikutskottet.

Moderaterna: ”Det har varit åtta förlorade år för åkerinäringen”

Den 11 september är det dags för alla röstberättigade att gå till valurnorna. Proffs har bjudit in samtliga riksdagspartier att skriva om hur de ser på vägtransportbranschen och hur de avser att arbeta med branschfrågorna under nästa mandatperiod.
Den här artikeln är författad av Moderaterna.

Den Socialdemokratiska regeringens åtta år vid makten har varit åtta förlorade år för åkerinäringen. Trots åtta år har man inte ens börjat åtgärda den olagliga konkurrensen med utländska lastbilstransporter på våra vägar.

Sverige behöver en ny moderatledd regering som ser till att polisen har både resurser, kapacitet och kunskap att få bort den olagliga utländska konkurrensen inom åkerinäringen. Vi behöver fler utbildade yrkestrafikpoliser, bättre samkörning mellan myndigheter och åklagare som kan ämnet.

Även straff och högre böter kan behöva ses över för att få bort olagliga transporter. Vi behöver också införa en liknande trafikpolis som BAG i Tyskland även i Sverige. S-regeringen tycker att det räcker med 36 timmars klampning, vi moderater vill klampa på riktigt tills böter och avgifter är betalda – och alla brister är åtgärdade.

Det behöver göras en konkurrenskraftsutredning för åkerinäringen, det vill säga jämföra skatter och avgifter med Europas åkerinäring. Sveriges åkerier kan inte ha världens högsta dieselskatter och samtidigt konkurrera med utländska transporter som kör på lågskattad miljöfarligare diesel.

Vi moderater vill sänka dieselskatten och även sänka ner reduktionsplikten till EU:s miniminivå för att stärka konkurrenskraften för åkerinäringen och för våra företag. Trots åtta år så har regeringen inte heller lyckats genomföra Danmarks möjligheter till att ha en flexibilitet i kör- och vilotiderna på cirka 5 procent utan att drabbas av höga straffavgifter. Även detta måste ses över och åtgärdas.

Alkobommarna i våra hamnar och gränsstationer är fortfarande inte uppsatta efter åtta år trots att detta varit utrett och klart sedan 2013. Vi vill stoppa onyktra och drogade chaufförer att komma ut på det svenska vägnätet.

Att utländska stöldligor kan härja i landet och föra ut stöldgods med lastbil utan upptäckt är heller inte åtgärdat. Här vill vi ha en högre befogenhet hos tullen och polisen för att kunna kontrollera olagliga transporter och stoppa utförseln av stöldgods.

Ingen chaufför eller något åkeri ska kunna lämna landet utan att de har gjort rätt för sig och att de betalt sina böter och avgifter.

Vi vill också att fordon som kommer in i landet ska kunna övervakas av GPS-systemet så att vi tydligt kan se om de följt cabotage- och kombitrafikreglerna.
Vi behöver också åtgärda och bygga ut fler och säkra rastplatser.

Den socialdemokratisk regeringen har inte som Finland lyckats stärka konkurrenskraften genom att möjliggöra för tyngre och längre lastbilar. Istället har de ägnat sig åt att försämra våra vägar med bristande vägunderhåll, dåligt vinterunderhåll och sänkta hastigheter.

Trots redan dåliga vägar i Sverige planerar man att minska underhållet med ytterligare 20 miljarder de närmaste 11 åren. Vi moderater vill istället öka vägunderhållet och har också sagt nej till dyra höghastighetståg, vi vill istället rusta upp våra järnvägar och vägar så att de fungerar.

Sverige behöver fler chaufförer och för att få fler att ta lastbil- och busskörkort så vill vi göra körkortskostnaden och YKB-utbildningen avdragsgill fullt ut mot inkomsten från förarjobbet. Det skulle sänka kostnaden och underlätta för de som vill ta körkort och bli chaufförer.

Det är riktigt pinsamt att Sveriges socialdemokratiska regering under åtta års tid inte har lyckats genomföra någonting som har gjort att vi får bort den olagliga konkurrensen på våra vägar. Istället har man både höjt skatter och försämrat vägar och därmed ytterligare missgynnat den svenska åkerinäringen och våra företag.

Det räcker inte att tala om problemen som regeringen och ministern gjort under dessa åtta år utan man måste också göra någonting åt det.

Moderaterna vill se till att polisen, tullen och åklagarna kan stoppa de olagliga utländska transporterna. Vi vill också stärka upp konkurrenskraften för Sveriges åkerier och företag med lägre skatter, minskad byråkrati och bättre vägar.

Sten Bergheden (M)
Ansvarig för yrkestrafiken
Trafikutskottet

Läs mer:

Alla hittills publicerade artiklar i vår serie ”Vägval 2022” kan du läsa här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-26 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Moderaterna Vägval 2022