Antalet konkurser inom transportsektorn det lägsta på fem år

Trots ett instabilt ekonomiskt läge fortsätter konkurserna i Sverige att minska och är idag på de lägsta nivåerna på tio år. Det är endast inom handeln som konkurserna har ökat. Men till hösten väntar en konkursvåg, menar Johanna Blomé, ekonom på UC.

Trots skenande inflation och höjda räntor fortsätter landets konkurser att ligga på de lägsta nivåerna på tio år. I jämförelse med juli i fjol har konkurserna minskat med 19 procent.

Under juli 2021 var antalet konkurser 442, i år var antalet 357.
– Överlag tenderar konkurserna att minska under sommaren. Men den trend vi ser i år sticker ut, då konkurser ligger på rekordlåga nivåer även i jämförelse med juli månad under tidigare år, menar Johanna Blomé.

Konkurserna har hittills i år minskat inom åtta av de tio branscher som ingår i UCs statistik. Detta inkluderar även tidigare krisdrabbade branscher såsom hotell och restaurang som under juli månad minskade med 2 procent från samma period i fjol.

Konkurserna inom transportsektorn minskade med hela 69 procent – och ligger hittills i år på det lägsta antalet på fem år.
– Konkursläget just nu är väldigt lågt, det är det lägsta på tio år. Det är en utveckling som förvånar många med tanke på det ekonomiska läget vi befinner oss i. Samtidigt går det hand i hand med den senaste mätningen av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) som Statistiska centralbyrån (SCB) nyligen genomförde, och som visade på en positiv utveckling under juni, förklarar Johanna Blomé.

Både UC:s egen data och siffrorna från SCB motsäger den pessimistiska bilden av ekonomin som exempelvis konjunkturinstitutets förtroendemätningar visar på att många har.
– Men det är bara en tidsfråga tills verkligheten kommer att komma ikapp. Att samtliga storbanker nu sedan föregående vecka har höjt räntan, tillsammans med fortsatt rekordhög inflation och en devalvering av kronan ger tydliga indikatorer på att en kommande inbromsning av ekonomin kommer att ske till hösten – med ökade konkurser inom många branscher till följd, avslutar Blomé.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-02 10:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Konkurser UC