Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna. Foto: Industriarbetsgivarna Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna. Foto: Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna:

”Svenska modellen i fara om EU-direktivet om minimilöner går igenom”

Förhandlingsdelegationerna för Europaparlamentet och ministerrådet har i dag den 7 juni meddelat att en provisorisk överenskommelse nåtts om ett EU-direktiv om tillräckliga minimilöner som Sverige och övriga medlemsländer nu ska ta ställning till. Detta kan få förödande konsekvenser för den svenska arbetsmarknadsmodellen skriver Industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande.

Industriarbetsgivarna är mycket kritiska till EU-direktivet om minimilöner och välkomnar därför att regeringen också är det då arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tidigare i dag meddelat att man kommer att rösta nej då man anser att frågan ska hanteras nationellt.

Skulle direktivet gå igenom riskerar den svenska modellen att urholkas. Den svenska modellen har tjänat Sverige väl och enligt Industriarbetsgivarna är det den konkurrensutsatta industrin som tillsammans med sina fackliga motpart som ska styra lönebildningen och inte politiken menar Industriarbetsgivarna.
– Vi är kritiska till EU:s direktiv om minimilöner och välkomnar därför att regeringen är det med. Det finns en farhåga att den svenska modellen urholkas och att lönebildningen hamnar i politikens och EU-domstolens händer när EU lägger sig i lönebildningen. Den svenska modellen har tjänat Sverige väl och flera länder ser oss som ett positivt exempel där arbetsmarknadens parter förhandlar fram konkurrenskraftiga avtal. Direktivet är ett exempel som bekräftar de farhågor vi gav uttryck för när den sociala pelaren presenterades hösten 2017, säger Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Vidare menar man att överenskommelsen principiellt är problematisk och att den kan ifrågasättas rättsligt i flera avseenden. Av principiella, rättsliga och modellbevarande skäl finns det en stark samsyn hos den svenska arbetsmarknadens parter om att Sverige aktivt måste motsätta sig och rösta nej till EU-direktivet om minimilöner.

Genom direktivet skulle EU ta sig långt större makt på det lönepolitiska området än vad medlemsstaterna avsett i fördraget. Genom ett direktiv med det innehåll som nu föreligger uppstår dessutom en rad otydligheter och osäkerhet i för arbetsmarknaden centrala frågor skriver Industriarbetsgivarna.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark menar att lönebildning hanteras bäst så nära dem det angår som möjligt. I Sverige enbart av fack och arbetsgivare.
– Här finns det en stor samsyn både politiskt och mellan parterna om att vi inte vill ha någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå. Därför är regeringens besked idag att vi kommer att föreslå för riksdagen att Sverige ska säga nej till direktivet om minimilöner, skriver hon i ett pressmeddelande.

– Vi har tillsammans med arbetsmarknadens parter arbetat mycket aktivt för att påverka direktivet i syfte att värna vår modell. Det arbetet har gett tydliga resultat och direktivet innebär inte några krav på förändringar i vår lagstiftning om hur vi beslutar om löner i Sverige. Den svenska modellen undantas från direktivets bestämmelser om att minimilöner. Lönebildningen kommer fortsatt att vara ett ansvar som fack och arbetsgivare har. Det är en framgång i förhandlingarna att vi har fått igenom detta – viktigast för oss har hela tiden varit att värna den svenska modellen.

Men, menar Eva Nordmark, faktum kvarstår att vi inte vill ha någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå.
– Det har vi varit tydliga med från första början och därför är beskedet idag att Sverige kommer säga nej till det här direktivet.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-07 13:45
Kategori: Nyheter
Taggar: