Genrebild. Foto: Volvo Lastvagnar AB Genrebild. Foto: Volvo Lastvagnar AB

Scandinavian Biogas ingår miljardavtal med tysk LNG-leverantör

Scandinavian Biogas har ingått ett långsiktigt avtal med Alternoil avseende leverans av Bio-LNG som ska inkluderas i det klimatneutrala fordonsbränslet Reefuel som idag distribueras på den tyska transportmarknaden. Ordervolymerna uppgår till 8 000 ton under uppbyggnadsfasen 2024, för att därefter ligga på 11 500 ton (160 GWh) per år från 2025 till 2030.

Sammanlagt motsvarar detta en energileverans på över 1 TWh och ett totalt ordervärde på cirka 2,7 miljarder kronor. I avtalet ingår även möjligheten att öka volymerna upp till 2 TWh motsvarande 4,7 miljarder kronor. Uppskattningen baseras på överenskomna årsvolymer, nuvarande energipriser och pris på stödrätter för minskade koldioxidutsläpp.

Reefuel är enligt Scandinavian Biogas ett bränsle som bidrar till att minska koldioxidutsläppen för tunga godstransporter. Bränslet är framställt av biometan som utvinns ur certifierade biologiska avfallsprocesser och grönt väte producerat med hjälp av vindenergi.

Marknadens efterfrågan på Bio-LNG förväntas växa betydligt och Scandinavian Biogas mål för 2030 är att man ska nå en årlig produktionskapacitet på minst 3 TWh i Europa.

Leverans av Bio-LNG till Alternoils tankstationer sker från anläggningar i Sverige och Norge. Kontrakterade volymer motsvarar cirka 25 procent av planerad produktionskapacitet 2025.

Alternoil, ägare till varumärket Reefuel, planerar att utöka sitt nätverk av bränslestationer till 60 stationer i slutet av 2022.

Energin från 1 TWh Bio-LNG motsvarar 5 500 lastbilar som vardera kör 100 000 km.
– Vi ser en enorm potential i att använda kasserad mat och annat avfall för att skapa koldioxidneutralt transportbränsle. Reefuel kan användas i alla LNG-drivna lastbilar och bidrar avsevärt till att minska koldioxidutsläppen av tunga transporter, säger Jürgen Muhle, styrelseordförande för avanca group, ett företag fokuserat på hållbara transport- och logistiklösningar som äger Alternoil.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-14 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternoil Företagsnyheter LNG Reefuel Scandinavian Biogas