Nytt projekt med lättare bromsskivor ska minska bränsleförbrukningen

MaReAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska optimera material och produktion av bromsskivor, för att möta de kommande decenniernas hållbarhetsmål.
Transportsektorn stod för 20 procent av de globala koldioxidutsläppen år 2020. Därför är en betydande åtgärd mot lätta fordonskomponenter nödvändig för att minska utsläppen och bränsleförbrukningen.

Lättviktsmetoden lämpar sig även för elfordon, som beräknas utgöra 30 procent av bilförsäljningen 2025. Utmaningen är då att välja och optimera material och produktionsprocesser för tunga komponenter i transportsystem, som bromsskivor, för att möta de specifika krav på korrekt funktion.

Återvunna aluminium-kisellegeringar (Al-Si) förstärkta med SiC-partiklar (Al-SiCp MMCs) är giltiga kandidater för att ersätta grått gjutjärn i bromsskivor, och användningen av återvunnet material är obligatoriskt för att möta hållbarhetsmålen för de kommande decennierna. Dessa kompositer har lämpliga mekaniska egenskaper, och optimering av komponentdesignen maximerar deras prestanda ytterligare.

Projektet MaReAl syftar till att uppnå en tvåfaldig optimering av material och produktionsprocess som tar itu med formningsgränserna och slitageprestanda för återvunna Al-SiCp MMC:er för högtemperaturapplikationer.

En av de mest utmanande aspekterna av återvunna legeringar är järnhalten, vilket leder till skadliga intermetalliska föreningar. Denna aspekt sammanfattar den begränsade högtemperaturstabiliteten hos Al-Si-matrisen och behovet av en nästan nätformig produktion för MMC:erna.

– Kontinuerligt uppdaterad kunskap om hållbarhet är numera avgörande. Detta projekt ger möjlighet att skaffa kunskap om återvunna aluminiumlegeringar i kompositer, för att utveckla lätta och hållbara produkter. Denna kunskap kommer att vara relevant för kommersiella lösningar, forskningsstrategier och akademisk och livslångt lärande, säger Lucia Lattanizi, postdoktor vid avdelningen för material och tillverkning på Jönköping University samt projektledare för MaReAl.

MaReAl har en total budget på 7,8 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri – Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-16 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bromsskivor Fordonskomponenter Forskning Jönköping University MaReAl Miljö