Nu öppnar Elmia Wood 2022

Det är hög tid att prata om skogens framtid. Skogsnäringen har en enorm betydelse för såväl samhällsekonomin som för den biologiska mångfalden i vårt ekosystem. Frågan är: hur får vi skogen att må bra samtidigt som vi nyttjar den? På Elmia Wood i Jönköping den 2 – 4 juni, som är världens ledande skogsmässa, kommer ämnet att diskuteras av ledande branschfolk och representanter från både riksdagspartier och näringslivet.

Skogsnäringen spelar en oerhört stor roll i ett samhällsekonomiskt perspektiv och beslut som fattas nu kommer att påverka utvecklingen först om 50 till 60 år.

Den högaktuella frågan är hur vi gör skogsnäringen mer hållbar och innovativ. Välmående skogar är nödvändiga för klimatet och den biologiska mångfalden. Samtidigt måste vi vara måna om att bevara en frisk och levande skog är vi beroende av den råvara som skogen ger oss.

En annan aktuell fråga är hur vi ska få våra skogar att må så bra som möjligt och leva vidare. Vissa menar att man behöver avverka skogen i högre grad än vad som görs idag för att få ut mest effekt av den, medan andra förespråkar att man istället ska ha en stående skog som koldioxidbindare. Detta gör många skogsägare osäkra på hur de ska bruka sin skog på bästa sätt.

Skogsnäringen utgör en viktig och långsiktig näringsgren. Den ger oss inte bara råvaran till papper och trävaror, dess restprodukter ger också förnybar energi. På senare tid har samhällets beroende av ekosystem uppmärksammats alltmer, både i Sverige och internationellt. Skogen ger många ekosystemtjänster som har en stor betydelse för vår välfärd i framtiden.

Frågan om skogens mående är lika aktuell ute i Europa. EU har en ny skogsstrategi som går ut på att öka mängden skog i Europa. Syftet är att garantera att det europeiska skogsbruket sker på ett hållbart sätt.

Vi behöver ta hänsyn till förmodade klimatförändringar som sannolikt kommer att leda till mer extrema väderförhållanden som exempelvis stormar, skyfall, värme och kyla. Hur ska framtidens skogsägare sköta sin skog för att möta de utmaningar som klimatförändringarna bär med sig?

På Elmia Wood i Jönköping, världens ledande skogsmässa, kommer ämnen som ovan att diskuteras av ledande branschfolk och representanter från både riksdagspartier och näringslivet. Fokus kommer att vara hur arbetet med att skapa en mer innovativ och hållbar skogsnäring ska fortlöpa.

Vill du se hela Elmia Woods mässprogram, finner du det här. Där live-sänder man även direkt under mässdagarna från den 2 juni till den 4 juni.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-01 09:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Biomassa Elmia Wood Förnybar Energi Klimat Skogsbruk Skogsmaskiner Skogsnäring Timmerbil Timmertransport