Nu är Sveriges bästa elever korade i Transportföretagens yrkesprov

Petter Ohm från Fredrika Bremergymnasiet i Haninge, Johan Fälldin från Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå, Victor Almhill från Bäckadalsgymnasiet i Jönköping och Jack Vikström från Edströmska Gymnasiet skrev Sverige-bäst på Transportföretagens yrkesprov. De skrev högsta poäng i sina respektive tävlingsgrenar maskinteknik, personbilsteknik och i lastbilsteknik av 1600 elever från hela landet.

Mellan den 12 april och den 24 maj har över 1 600 elever från 100-talet gymnasieskolor runtom i landet deltagit i Transportföretagens yrkesprov och diagnosprov.

Yrkesprovet omfattar de fyra grenarna: bilskadereparation, maskinteknik, lastbilsteknik och personbilsteknik och riktar sig till elever på fordons- och transportprogrammet i årskurs 3.

Diagnosprovet riktar sig till årskurs 2 och är ett förberedande prov inför sista examensåret.

Syftet med yrkesprovet är att stärka och mäta elevernas kunskaper för en bättre matchning med företagens behov och för att spetsa utbildningarna så att de är aktuella och attraktiva.

Syftet med diagnosprovet är att kunna anpassa sista året och fokusera på lokala utmaningar.
– Det är mycket värdefullt med så många duktiga elever som har deltagit i Transportföretagens yrkes- eller diagnosprov. I år har yrkesprovet skrivits av 300 fler elever än 2020. Motorbranschen har ett långsiktigt och stort rekryteringsbehov. Både bransch och skola behöver arbeta för att vara relevanta och attraktiva, som skola och som arbetsgivare. Här fyller yrkesprovet en uppgift, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Motorbranschen befinner sig mitt i det stora teknikskiftet med digitalisering och automatisering. En viktig uppgift är därför att berätta om den hållbara utveckling branschen befinner sig i.

En omställning som innebär större variation inom branschens olika yrken, nya typer av arbetsuppgifter, datorisering och färre tunga moment, som också kan bidra till att fler kvinnor upptäcker branschens yrken.
– Att arrangera yrkesprov och kvalitetshöjande aktiviteter, innebär att långsiktigt stärka utbildningarna samt att skapa forum och plattformar för bransch och skola att mötas. Det är också högaktuellt att genom proven nå ut om Transportskiftet – att transportsektorn förflyttar sig mot att bli mera hållbar och att branschens yrken är under förändring, avslutar Caj Luoma.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-07 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbilsteknik Transportföretagen