Svebio: EU missar Europas största förnybara energislag – igen!

EU vill snabbt bli oberoende av ryska fossila bränslen för att strypa flödet av pengar till Putins krigskassa. Men EU-kommissionens förslag om hur detta ska gå till, REPowerEU, har stora brister. Det skriver Svebio i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen demonstrerar än en gång sitt motstånd mot bioenergilösningar. Detta trots att fasta och flytande biobränslen redan i dag står för 60 procent av all förnybar energi i EU. Det menar Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.
– Biobränslen har potential att snabbt ersätta ännu mer fossila bränslen både i uppvärmning, transporter och industri. Inte minst kan biobränslen och avfall ersätta fossila bränslen i fjärrvärme- och elproduktion. Det visar de nordiska och baltiska länderna redan i praktiken, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Istället, menar Svebio, vill kommissionen göra en orealistisk satsning på vätgas – en lösning som är mycket kostsam och som inte kommer påverka importen av rysk gas förrän om många år.

Medan bioenergi omnämns i ett enda stycke i kommissionens rapport REPowerEU, nämns vätgas 45 gånger i dokumentet.

Fjärrvärme nämns, men inget om de förnybara bränslen som kan användas för att ersätta de fossila bränslena. Litauen har visat vägen när det gäller fjärrvärme, förklarar Svebio i pressmeddelandet.

Litauen har under de senaste åren ersatt i stort sett all importerad rysk gas med egna biobränslen och tagit vara på sitt avfall för energiutvinning. Omställningen har medfört energioberoende, lägre energipriser och tiotusen nya jobb. Litauen har tack vare denna strategiska förändring kunnat säga stopp till all rysk gas. EU-kommissionen borde åka till Vilnius och studera detta goda exempel!

Dessbättre, skriver Svebio, kommer inte utvecklingen att bli så som EU-kommissionen tror. Höga priser på kol, naturgas, el och utsläppsrätter gör redan nu bioenergin till ett huvudalternativ, och mängder av konverteringar från fossila bränslen till biobränslen pågår för fullt.
– Efterfrågan på flis, pellets och andra biobränslen är nu mycket stor, liksom efterfrågan på bioenergiteknik. Marknadens aktörer söker sig till fungerande och kostnadseffektiva lösningar och det finns mycket mer hållbar biomassa att ta fram, konstaterar Gustav Melin.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-19 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränsle EU Svebio