Foto: June Witzoe, PostNord Logistics Foto: June Witzoe, PostNord Logistics

Postnord ”mest hållbara logistikbolaget” – enligt konsumenterna

Postnord är enligt svenska konsumenter det mest hållbara logistikvarumärket. För tredje gången toppar Postnord branschen i den europeiska varumärkesstudien Sustainable Brand Index.

Postnord hamnar i topp och uppfattas vara den mest hållbara logistikaktören enligt svenskarna. Det visar Europas största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet, där 23 400 svenska konsumenter har tillfrågats.
– Det är verkligen roligt att vi toppar i rankning över hållbara varumärken igen. Vi arbetar långsiktigt med hållbarhet i allt vi gör – från fordonsinvesteringar och transportinköp till åtgärder för en trygg arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Vi satte tuffa klimatmål för oss själva redan 2009 och genomför en klimatomställning som är i linje med Parisavtalets överenskommelser. Jag vill tro att det är helheten i vårt hållbarhetsarbete som svenska konsumenter ser och uppskattar, säger Mathias Krümmel, vd för Postnord Sverige.

Postnord har nyligen lanserat en agenda för hållbar logistik som, enligt företaget, på ett tydligt sätt kommer att bidra till positiv förändring för människorna i vår närhet och radikalt minska klimatavtrycket från transporter på den svenska och nordiska marknaden.

I ett pressmeddelande förklarar Postnord att man med initiativet Green by Postnord ”axlar ledarrollen för att säkra en nordisk infrastruktur för fossilfria transporter till 2030 för de dryga 13 000 fordon som bolaget och våra partners kör på de nordiska vägarna. Senast 2027 ska alla last mile-transporter vara emissionsfria för hela Norden.”.

Ett annat mål hos Postnord är att ”alltid ska erbjuda en god arbetsmiljö och schysta villkor och vi ska vara en stark röst för detta i vår bransch”.
– Postnord är en stor logistikaktör och som sådan vill vi leda hela branschen i en mer hållbar riktning, såväl klimatmässigt som när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vårt mål att vara fossilfria år 2030 innebär att alla transporter, oavsett om de går med våra egna fordon eller med underleverantörer, ska drivas med förnybar energi, säger Mathias Krümmel.

Sustainable Brand Index B2C är en varumärkesstudie om hållbarhet inom konsumentmarknaden i Sverige. Studien bygger på en undersökning bland svenska konsumenter och visar hur varumärken uppfattas inom miljö och socialt ansvar.

Rankingen är en kombination av både miljömässigt och socialt ansvar, baserat på definitionen av hållbarhet enligt FN:s hållbara utvecklingsmål.

Studien från ett konsumentperspektiv startade 2011 och sedan 2017 genomförs den även från ett beslutsfattarperspektiv.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-17 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: PostNord Sustainable Brand Index