Foto: AddSecure Foto: AddSecure

Hagéns Åkeri AB och Samuelssons i topp i AddSecure Eco-Driving Challenge

Under 2021 deltog nästan 11 000 förare i AddSecure Eco-Driving Challenge. Tävlingen blev en stor succé, med 75 deltagande företag och cirka 7 400 fordon organiserade i 135 lag. Det franska transportföretaget Ambroise vann det mest prestigefyllda priset för störst minskning av CO2 globalt. I Sverige lyckades Hagéns Åkeri AB och Samuelssons mycket bra, där Hagéns lyckades få bäst körindex och Samuelssons stod för den största förbättringen 2021 och den största totala minskningen av CO2 av de lag som tävlade i Sverige.

I dag presenterar AddSecure resultaten från 2021 års ”AddSecure Eco-Driving Challenge” – en frivillig tävling för bolagets kunder som bygger på AddSecure Eco-Driving Index.

När data från tävlingen analyseras visade det sig att det förbättrade körbeteendet gett stora bränslebesparingar, och när resultaten från 2021 jämfördes med 2017 (då tävlingen startade) tydliggjorde AddSecures beräkningar att företagen i tävlingen minskade sin totala förbrukning med cirka 4,9 miljoner liter diesel på årsbasis. Detta ger årliga minskade koldioxidutsläpp på cirka 12 900 ton och besparingar på cirka 70 MSEK.

För att öka spänningen är de 74 konkurrerande företagen indelade i sex olika klasser baserade på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingens gång har AddSecure kontinuerligt uppdaterat ett resultatdiagram på företagets webbplats för att hålla alla intressenter informerade om hur det går.

På webbplatsen presenteras ledarna i tre kategorier:

  • Störst koldioxidbesparing i absoluta tal (”AddSecure Eco-Momentum”)
  • Bästa genomsnitt för sparsam körning
  • Bästa förbättring av indexet för sparsam körning

Nedan visas vinnarna av 2021 AddSecure Eco Driving Challenge i varje klass och kategori.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-22 09:23
Kategori: Nyheter
Taggar: AddSecure Eco-Driving Hagéns Åkeri AB Miljö Samuelssons