Foto: Larmtjänst Foto: Larmtjänst

Vägsamverkan har fått en logga

Vägsamverkan är ett samverkansprojekt mellan Larmtjänst, Sveriges Åkeriföretag och Polisen med syfte att minska kriminaliteten samt att öka tryggheten och trivseln efter vägarna. Nu har man även tagit fram en logga.

Projektet Vägsamverkan är ett brottsförebyggande arbete med målet att minska kriminaliteten samt att öka tryggheten och trivseln efter vägarna. Projektet bygger på samma princip som Båt- och Grannsamverkan som bygger på iakttagelser och insikten att vi alla är en del av lösningen.

Genom ökad rapportering av tips och iakttagelser längs med vägen och vid rastplatser är målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Nu har man inom projektet tagit fram en logga som kommer att användas vid olika brottsförebyggande aktiviteter framöver.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-24 12:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Kriminalitet Vägsamverkan