Mats-Johan Adner Mats-Johan Adner

Ny head of sales för Colmec-gruppen

Colmec-Gruppen har nu genomfört en strategisk rekrytering av Mats-Johan Adner för positionen som ”Head of sales” för Colmec-Gruppens Sales-team på Colmec samtliga marknader.

Mats-Johan har en mycket lång och gedigen bakgrund i däckbranschen både tekniskt och affärsmannamässigt, med huvudfokus på tunga fordon såsom lastbilar och bussar.
Mats-Johans kommer att gemensamt med varje säljteam i våra marknader ansvara för att uppfylla gällande sälj- och lönsamhetsmål.

I och med rekryteringen av Mats-Johan så tar Peter Eckerström en ny roll i Colmec Gruppens styrelse, samt fortsätter att stödja verksamheten som senior advisor.
Patrick Sjölin tar samtidigt över ansvaret som vd i Colmec-Gruppen, efter Peter Eckerström.

”Denna organisatoriska förändring samt förstärkning av Colmec banar väg för oss att snabba upp vår expansion, samt bli ännu mer aggressiva i våra marknader” säger Patrick Sjölin samt tillägger ”Vi hälsar nu Mats-Johan välkommen till Colmec-familjen och ser fram mot ett spännande 2022 gemensamt med våra fantastiska medarbetare och kunder!”

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-18 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Colmec Head of Sales Mats-Johan Adner