Staffan Lindewald, vd på Malte Månson till vänster och Jesper Stolt, chef för drift & kvalitet på Malte Månson. Staffan Lindewald, vd på Malte Månson till vänster och Jesper Stolt, chef för drift & kvalitet på Malte Månson.

Full fart framåt för Malte Månson

Efter att i december ha genomfört satsningar på certifieringar gällande såväl kvalitet som miljö, betyder det att man inleder det nya året med att ha flyttat fram sina positioner som landets största oberoende verkstadskedja för kommersiella fordon.

De har uppdaterat certifieringar för ISO 9001 och ISO 14001, vilket Staffan Lindewald, vd för Malte Månson, säger adderar ett både affärsmässigt och ekonomiskt värde för deras verksamhet.
– Förtroendet vi fått från våra kunder under det gångna året, gör att 2021 ser ut att bli vårt bästa år någonsin, säger han.

De senaste årens expansion har genomförts genom både strategiska förvärv och en betydande organisk tillväxt, samtidigt som lönsamheten stärkts väsentligt.
– Med nya verkstäder på viktiga marknader som Stockholm, Göteborg och Skåne har vi nu 16 anläggningar med god täckning i mellersta och södra Sverige, säger Staffan Lindewald.

Samtidigt har investeringar och betydande utbildningsinsatser lett till att utnyttjandet i de befintliga verkstäderna ökat markant. Sammantaget förväntas helåret 2021 visa en tillväxt på cirka 30 procent, varav den organiska andelen kommer nå cirka 17 procent, vilket är ett kvitto på att deras satsning på kvalitet och tillgänglighet för kunderna har uppskattats, konstaterar Lindewald.

Med uppdaterade certifieringar inom det viktiga området kvalitet, ISO 9001, uppnår Malte Månson flera konkurrensfördelar som exempelvis förbättrad precision i styrningen av verksamheten, högre produktivitet och lägre kostnader.
– Tack vare miljöarbetet inom ramen för ISO 14001 skapas goodwill, förbättrade relationer med kunder och omvärld samtidigt om det ger effektiva kostnadsbesparingar, säger Lindewald.

Malte Månson Verkstäder uppvisar en hög nivå gällande kvalitets- och miljöarbetet, säger André Åkerström, revisionsledare på Scandinavian Business Certification i Stockholm, som ansvarat för certifieringen.
– Trots verksamhetens geografiska spridning visar företaget samstämmiga samt effektiva processer på de olika enheterna. Personalen har ett starkt kundfokus där de vid varje tillfälle vill leverera över förväntningarna. Arbetet sker på ett miljömedvetet sätt, där ständiga förbättringar är centralt, säger André Åkerström.

Staffan Lindewald avrundar i positiv anda.
– Med vinden i ryggen kommer nu Malte Månson fortsätta expandera, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-10 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Certifiering Lastbil Lastbilsverkstad Malte Månson Reparation Service