Foto: Genre/Proffs/arkiv.

Krav på utbyggnad av E65:an

Vid ett seminarium i Sveriges riksdag i dag den 13 oktober, presenterades en rapport som konsultbolaget Lunicore har tagit fram på uppdrag av Företagarna Ystad. Rapporten belyser vinsterna för hela Sverige av att bygga ut väg E65 ända till Ystad.

Genom att höja standarden på E65 kan man främja en positiv utveckling för näringslivet, turismen och sysselsättningen i Sydöstra Skåne, men även på nationell nivå eftersom E65 är tillfartsväg till en av Sveriges största färjehamnar, Ystad Hamn. Hamnen har nyligen byggts ut till dubbel storlek och nu väntas både gods- och passagerarvolymerna öka snabbt.

Det finns ungefär 13 500 företag i sydöstra Skåne och en fjärdedel av dem söker efter kompetent personal, säger Bo Johnson, som representerade Företagarna Ystad vid seminariet.
– Samtidigt har sydöstra Skåne den lägsta sysselsättningen i regionen. För att matchningen ska fungera, åt båda hållen, är det oerhört viktigt att pendlingen fungerar, och då behöver infrastrukturen hålla en godtagbar standard, säger han vidare.

Med i riksdagen var även kommunstyrelsens ordförande i Ystad Kristina Bendz (M) som beskrev regionens styrkor och behovet av åtgärder.
– Vi har idag uppvaktat ledamöterna i riksdagens trafik- och näringsutskott för att berätta för dem att en utbyggnad av E65:an utan minsta tvekan är samhällsekonomiskt lönsam, och för att visa hur Ystads hamn i ännu högre utsträckning än idag kan driva lokal och nationell tillväxt om rätt förutsättningar kommer på plats”, säger hon.

Hela 95 procent av lastbilarna som passerar Ystad Hamn har redan idag annan slutdestination än Ystad. Till år 2040 väntas hamnen generera dubbelt så stora värden som idag och skapa dubbelt så många arbetstillfällen, inom allt från logistik till tillverkningsindustri. E65 har således en mycket stor betydelse för svensk import och export.

Bo Johnson, Företagarna Ystad, säger att sjöfarten ökar i betydelse eftersom det behövs en omställning till hållbara transporter. Turismen, som är en viktig näring för hela Skåne, men ännu viktigare för stora delar av sydöstra Skåne, är också beroende av en fungerande infrastruktur.
– På punkt efter punkt talar allting för att en utbyggnad av E65:an borde vara högprioriterad. Vi fick bra gehör hos de närvarande riksdagsledamöterna idag och hoppas att vägen kommer med i den nationella infrastrukturplanen, säger han.

Ystads kommuns marknads- och näringslivschef Johan Mars-Österberg var en av de föredragande vid seminariet och han säger att pendlingstiden har en stark inverkan på kompetensförsörjningen till ett område och arbetsmarknadens storlek för befolkningen i samma område.

E65 har sett i princip likadan ut sedan 25 år tillbaka trots att trafikflödet ökat med mellan 80-100 procent. Utbyggnad av E65 till 2+2 finns redan planerad, men det behövs en utbyggnad hela vägen till Ystad.

Vi frågar Bo Johnsson om man i planeringen och funktionen av en utbyggd E65 tagit hänsyn till de behov tunga transport redan idag och än mer när de blir fler, har. Exempelvis enkla rastplatser utmed E65. Just den aspekten säger han har man inte diskuterat.
– Men jag tar till mig detta. Ett stopp i trafikflödet kan leda till att en chaufför måste hålla sin rast utmed vägen och om det inte går kan det bli kostsamt om kör- och vilotider bryts. Mycket är ju även just in time-leveranser där tider måste hållas annars kan det få konsekvenser för åkeriet, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-13 14:38
Kategori: Nyheter
Taggar: 2+2-väg E65 Lastbilstrafik rastplatser Riksdagen Trafikflöde Ystad Ystad Kommun