Mikael Edsäter, chef för Adblueförsäljningen i Sverige, säger att drivmedelspriserna kommer att tillsammans med AdBlue-priserna.

”Gaskrig” bakom höjningarna av drivmedelspriserna och AdBlue

Fabrikerna använder gas när de framställer ammoniak vilket det finns mest av i urea som används vid tillverkning av AdBlue. Utöver detta används gas när drivmedelsraffinaderierna krackelerar råoljan som sedan ska bli bränsle. Även elproduktionen berörs av de höga gaspriserna och inte minst exempelvis gödning med kväve som lantbrukarna behöver och många av dem har även traktorer med AdBlue.

Nyligen berättade vi om att drivmedelspriserna fortsätter att raka i höjden. Samtidigt ser vi att råoljepriset inte ensamt motsvarar prisökningen. Vad kan mer ligga bakom och påverkar bakomliggande anledningar som ligger nära transportbranschen? Vi kommer att fördjupa oss i en kommande artikel i den redaktionella tidningen, men vill ge er en hint redan här.

Det är lätt att tro att det är politiska beslut om höjning av skatter och annat, som ligger bakom de kraftiga höjningarna av drivmedelspriserna och nu även AdBlue. Det är emellertid inte riktigt hela sanningen.

Detta vill Mikael Edsäter på Yara berätta om. Han är bland annat chef för Adblueförsäljningen i Sverige och utbildar även yrkestrafikpoliser om exempelvis manipulation av AdBlue-utrstning. Mikael har varit med med redan då AdBlue var i sin linda.

Han lyfter att priset på AdBlue haft mycket små fluktueringar i priset de senaste fem-sex åren, men att det nu har kommit märkbara prishöjningar. En stor anledning är att energikostnaderna för framställning av olika produkter, däribland ammoniak som behövs i Adblue, har ökat.
– Det är industrier och fabriker som använder naturgas för att tillverka sina produkter och nu har efterfrågan på gas ökat. Efterfrågan och tillgång har effekt på priset, säger han.

Även om råoljepriset har gått upp en del, är det priset på gasen som används för produktionen som ger den verkligt stora prisuppgången. När det gäller effekterna av prisökningen på gas, talar vi om att energikostnaderna har ökat.

Även elproduktionen berörs av de höga gaspriserna. Även priserna på exempelvis gödning med kväve som lantbrukarna behöver, har ökat. Många lantbrukare har även traktorer med AdBlue. Att världsmarknadens pris på gas sticker iväg nu, påverkar alltså precis alla led, från företag till slutkund och måste därför tas på allvar och utvecklingen följas noga.

Det svenska lantbruket påverkas av ökade energikostnader eftersom bland annat gödning med kväve behöver ammoniak i tillverkningsprocessen. Lysette Josefsson är en större spannmålslantbrukare i nordvästra Skåne.
– Även om just vårt företag har god likviditet och försöker köpa när priserna är låga, ser vi att redan nu är priserna cirka 20 procent högre än tidigare. Vi har även AdBlue i flera av våra traktorer så där kommer också en ökad utgift tillsammans med höjda bränslepriser. Situationen nu är ohållbar och om Sverige ska ha svenska lantbrukare, måste våra produkter kosta mer, avrundar Lysette Josefsson.

Kostnaden för AdBlue kommer att fortsätta att stiga varför det kan vara klokt att köpa in produkten till dagens pris.
– Det är givetvis möjligt att priset senare kommer att gå ner, men just nu ser vi inga tecken på det. Tvärtom kommer priserna att fortsätta stiga, säger Mikael.

Det finns även en risk för att AdBlue-manipulationerna på tunga fordon kan komma att öka.

Lysette Josefsson är en ung spannmålslantbrukare som ser att ytterligare ökade kostnader för svenskt lantbruk gör det svårare att konkurrera med utländska importer.
Lysette Josefsson är en ung spannmålslantbrukare som ser att ytterligare ökade kostnader för svenskt lantbruk gör det svårare att konkurrera med utländska importer.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-01 15:55
Kategori:
Taggar: