Naturskyddsföreningen säger att det är både möjligt och nödvändigt att till 2030 förbjuda försäljning av bensin och diesel. Fotomontage: Proffs/Arkiv.

Förbjuda försäljning av bensin och diesel möjligt

Naturskyddsföreningen vill förbjuda försäljning av bensin och diesel samt förbjuda industrin att använda fossila bränslen - allt till 2030. Enligt föreningen är det både möjligt och nödvändigt. De fossila utsläppen måste ner till noll och för att nå dit krävs ett förbud. Samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen, enligt en ny undersökning från Sifo som Naturskyddsföreningen beställt.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, säger att vi befinner oss mitt i en klimatkris.
– Det kan låta drastiskt att förbjuda försäljning av bensin och diesel redan till år 2030, men det är både möjligt och nödvändigt. Det finns ingen tid spilla. Omställningen till ett fossilfritt samhälle måste ta ordentlig fart nu för att de allt värre konsekvenserna av klimatkrisen ska kunna undvikas, säger hon.

Naturskyddsföreningen visar genom en rättslig analys, att det är möjligt att förbjuda försäljning av bensin och diesel i förhållande till EU:s lagstiftning. Det är också möjligt att förbjuda industrin att använda fossila bränslen. Samtidigt menar Naturskyddsföreningen att det är nödvändigt.

De fossila utsläppen måste ner till noll och ett fossilförbud skulle minska utsläppen kraftigt. Förbudet gör att Sverige kan nå Parisavtalets mål och samtidigt bli världens första fossilfria välfärdsland. Dessutom ligger ett fossilförbud i linje med klimatkonventionens princip om att rika länder har ett större ansvar i omställningen.

Det är inte första gången som fossila bränslen förbjuds.
– Vi har bland annat det finska förbudet där kol inte får användas i energisektorn efter 2029 som förebild och där EU inte protesterat. Vi har gjort en rättslig analys som visar att ett nationellt förbud är genomförbart, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Vårt samhälle är idag helt beroende av fossila bränslen inom så gott som samtliga sektorer vilket innebär att en stor omställning måste börja omedelbart, säger Naturskyddsföreningen. Samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen. Nästan 6 av 10 svenskar svarar i en färsk Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen beställt att de kan tänka sig ett vardagsliv utan fossila bränslen redan år 2030.

Johanna Sandahl säger att Sverige har både en möjlighet och en skyldighet att genomföra kraftfulla åtgärder och samtidigt är många svenskar positiva till att leva ett liv utan fossila bränslen redan år 2030.
– Ett förbud från 2030 skulle ge den tydliga riktning och den signal som behövs för att omställningen till nytt samhälle utan fossil energi ska kunna gå mycket snabbare än den gör idag. Det handlar om allt från effektivare transporter och industriprocesser till ändrade konsumtionsvanor och elektrifiering, avrundar Johanna Sandahl.

Vill du ta del av Positionspapper – Fossilförbud 2030, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-06 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030 Bensin Bränsleförbud Diesel Fossilförbud Klimatkonventionen Klimatkris Naturskyddsföreningen Parisavtalet