Säkring Av Gods I Trafik anordnar lastsäkringskonferens på distans

MariTerm AB vill informera om att intresseorganisationen SAGIT – Säkring Av Gods I Trafik – kommer att anordna en lastsäkringskonferens på distans onsdagen och torsdagen den 27 och 28 oktober.

Konferensen kommer att genomföras på distans via Zoom Webinar och MariTerm AB svarar för de praktiska arrangemangen i samband med konferensen. Konferensen är öppen för alla.

Konferensen har arrangerats cirka vart tredje år i över 20 år och det har varit cirka 200 deltagare på varje konferens. Deltagarna består av bland andra logistik- och terminalchefer, utlastningschefer, logistikansvariga, åkeriägare och myndigheter.

Konferensen är uppdelad på två dagar med två pass per dag, ett förmiddagspass klockan 10 – 12 och ett eftermiddagspass klockan 13 – 15, med fokus på vägtransport under första dagen och sjötransport och kombitransport den andra dagen.

Några av programpunkterna är:
– Kontroll av lastsäkring för vägtransporter. Hur är läget på vägarna och hur fungerar bedömning enligt nuvarande föreskrift?
– Revisionen av den svenska vägföreskriften för lastsäkring; TSFS 2017:25
– Krav på förpackningar för att klara en transport
– Avsändaransvar för lastsäkring i Sverige och övriga Europa
– Försäkringsbolags krav på skadeförebyggande arbete som ska förhindra godsskador
– Nya regler för väderberoende lastsäkring till sjöss
– Framtidens fartyg – nya fartyg, rutter och utrustning
– Loss prevention med inriktning mot den senaste tidens olyckor med stora containerfartyg
– Sidenvägen – krav på lastsäkring?
– Nya verktyg från ERA för att tolka och implementera EU-direktivets krav på lastsäkring
Konferensspråket är svenska med undantag för några föredrag som kommer att hållas på engelska.

När respektive eftermiddagspass är avslutat kommer det att finnas möjlighet till mingel i form av flera parallella miniseminarier med små korta nischade föredrag där deltagarna är aktiva i diskussioner och mingel.

Kostnaden för att delta för en dag är 2 500 kronor per person exklusive moms.

Mer information om konferensen finner du här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-10 11:54
Kategori:
Taggar: Lastsäkring Mariterm spännband Trafiksäkerhet