Kritiskt för biltillverkarna när stålimport begränsas ytterligare

Kritiskt för biltillverkarna under överskådlig framtid och besvikelsen är hos ACEA stor över EU-kommissionens förslag om att utvidga begränsningen av stålimport till EU.

European automobile manufacturers association, ACEA, representerar de 15 största europeiska bil-, lastbils- och busstillverkarna.
– På en marknad där EU:s stålproducenter dikterar priser och rapporterar rekordintäkter, är tanken att inhemskt stål hotas av allvarlig importskada knappast trovärdig, säger ACEAs generaldirektör Eric-Mark Huitema.

Han säger vidare att vi behöver import för att fylla luckorna i försörjningskedjan.
– Om detta förslag godkänns av medlemsstaterna i sin nuvarande form, kommer marknadssituationen att förbli kritisk för biltillverkarna under överskådlig framtid, säger Eric_marc Huitema.

ACEA anser att fortsätta denna skyddsåtgärd bortser från intressen för nedströmsanvändare av stål. Att förlänga begränsningarna med tre år, slår mot den akuta bristen i biltillverkarnas europeiska stålleverantörskedja.

Bristerna har dragit ner på tillverkningen och priserna fortsätter öka. Biltillverkare köper nästan allt sitt stål i EU. Producenter tar nu upp till 1 300 euro per ton, skriver ACEA.

Sedan sommaren 2020 har det varit en allvarlig brist på stål på den europeiska marknaden. Den gällande skyddsåtgärden begränsar tillverkarnas potential att balansera detta genom import och fungerar som ett lock på en redan överhettad marknad.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-11 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Acea EU EU-begränsningar Fordonstillverkning Stål Stålbrist Stålimport