Dags för omkörningsstopp för tung trafik på motorvägar

För att förbättra trafiksäkerheten villl Riksförbundet M Sverige se ett generellt omkörningsförbud för tung trafik på motorvägar mellan klockan 6 och 22.

I mars 2019 infördes ett omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 mellan Helsingborg och Vellinge i rusningstid. Anledningen var att man ville minska störningarna och förbättra framkomligheten på E6:an.

Redan i september samma år kunde Trafikverket konstatera att antalet olyckor nästan hade halverats jämfört med samma period året dessförinnan. En jämförelse av perioderna mars-november under åren 2014-2019, visade också en tydlig nedgång i antalet olyckor.

Caroline Drabe är vd för Riksförbundet M Sverige och hon säger att en av de vanligaste olyckorna på motorväg är upphinnandeolyckor.
– Det här problemet förvärras när en lastbil som kör 80 km/h går ut i vänsterfilen där alla andra kör i en högre hastighet. Få saker är så farliga för privatbilister än kollisioner där tung trafik är inblandad, säger hon.

Problemet är stort. I den svenska fordonsparken finns det drygt 80 000 tunga lastbilar i trafik. Till det kommer de utlandsregistrerade tunga lastbilarna som rullar på våra svenska vägar. Det är svårt att säga exakt hur många av dessa som finns på våra vägar vid en given tidpunkt, men under 2016 genomförde utländska lastbilar från andra EU/EES-länder, cirka 821 000 transporter med start och slut på svensk mark.

Till detta kommer knappt 231 000 transittransporter genom Sverige, det vill säga att transporten körs genom Sverige utan varken lastning eller lossning av gods. Utöver detta tillkommer även utlandsregistrerade tunga lastbilar från andra länder än medlemsländer i EU/EES.

Ett omkörningsförbud för tunga lastbilar på motorväg skulle omfatta en mycket begränsad andel av Sveriges totala vägnät, fortsätter Caroline Drabe.
– Det innebär att den sammanlagda påverkan för lastbilstrafiken, som på många sätt är en livsviktig näring, blir relativt begränsad, säger hon.

Ett annat problem visade sig när Riksförbundet M Sverige under hösten 2020 kontrollerade hastigheten på tung trafik. Nästan hälften, 49 procent, höll inte lagstadgad hastighet.
– Alla skulle tjäna mycket på att yrkestrafiken följer hastighetsgränserna. Miljöpåverkan blir mindre, bränsleförbrukningen lägre, slitaget på däck och bromsar minskar, trafikrytmen blir lugnare och då blir också trafiksäkerheten bättre, avslutar Caroline Drabe.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-25 09:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö Omkörningsförbud Riksförbundet M Sverige Trafiksäkerhet Upphinnandeolyckor