Foto: Explore Arlandastad

Nu öppnas ny tunnel vid Arlanda

I dagarna invigs en tunnel I Arlandastad, dimensionerad för alla typer av fordon samt kollektivtrafik och därmed möjliggörs en mer tillgänglig infrastruktur till och från området.

Tunnelns placering innebär ytterligare en snabb och smidig infart till området samt blir en länk som kopplar samman den östra och västra sidan mellan Arlanda och hela Arlandastad.

Utöver den nya tunneln pågår arbete med en del av Arlandastads huvudgata. Tunneln ansluter till huvudgatan och bildar tillsammans en norr- och södergående pulsåder.

Tunneln är dimensionerad för tyngre fordon och trafik, gång- och cykelbana och dessutom storleksmässigt anpassad för framtida alternativ som spårbunden kollektivtrafik.
– Vi är jätteglada att få tunneln under E4:an på plats inför höstens nyetableringar! Tunneln ger tillsammans med områdets huvudgata Halmsjövägen ett sammanhängande flöde som gynnar de företag som är verksamma här. Att planera och investera i infrastruktur gör det möjligt att tänka stort och öppnar upp för fler möjligheter, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.

Den nybyggda tunneln som öppnar upp för trafik i morgon, den 9 juli, är förberedd för breddning av E4:an med ytterligare körfält
– Tunneln är ett projekt som pågått i tio år och som nu äntligen är färdigställt, säger Dieter Sand.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-08 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Arlanda Infrastruktur Tunnelbyggen