Avsatte 3 miljarder för säkrare järnvägsövergångar – inte mycket har hänt

Under förra året inträffade 58 incidenter vid obevakade järnvägsövergångar. 3 500 järnvägsövergångar saknar bommar, ljus- eller ljudsignaler. Detta trots att regeringen 2018 avsatte tre miljarder och gav Trafikverket i uppdrag att öka säkerheten.

– Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utgår från att bilisters misstag inte ska vara på liv och död. Men de som dagligen måste passera de här korsning­arna utsätter sig för en orimligt stor risk. Det är allvarligt att de inte har åtgärdats, säger Heléne Lilja, chef kommu­nikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige som är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter.

Organisationen skriver i ett pressmeddelande att obevakade järnvägsöver­gångar är dödsfällor som inte ser ut att kunna åtgärdas under överskådlig tid. Redan 1964 uppmärksammades faran för bilister i en motion i riksdagen. Sedan dess har inte mycket hänt; en majoritet av alla järnvägsövergångar, uppemot 3 500, saknar fortfarande bommar, ljus- eller ljudsignaler.

Enligt Trafikverkets egen statistik ökar tillbuden för varje år – 32 tillbud under 2016, 42 åren därpå, 49 år 2019 och 58 i fjol. De senaste fem åren har 13 personer omkom­mit vid kollisioner med tåg vid obevakade övergångar, 28 har skadats, varav 7 allvarligt.

Regeringen avsatte tre miljarder 2018 och gav Trafikverket i uppdrag att öka säkerheten. 1 000 plankorsningar sågs över, varav 180 identifierades som extra farliga, en prioritering utifrån hur hårt trafikerade de korsande vägarna är och hur många människor som berörs av dem.

Ett 40-tal av de 180 har säkerhetsförbättrats i dag. Tidi­gast 2029 ska de prioriterade korsningarna vara åtgärdade. Utöver dem återstår tusentals.

Värst är överfarter med enbart ett varnings­kryss eller med ett vitt sken som slocknar när tåget kommer.
– Att endast 180 av 3 500 järnvägsövergångar ska åtgärdas under tio års tid är oacceptabelt, säger Heléne Lilja. Ambitionsnivån är alldeles för lågt satt av Trafikverket.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-15 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Järnväg M Sverige Obevakade järnvägsövergångar Trafiksäkerhet