Agerade frontare åt diskvalificerad chef – sparkas i fem år från branschen

Vi har sett det även i Sverige – hur en person som diskvalificerats från att bedriva företagsverksamhet, ändå fortsätter att göra det, men då bakom andra personer som ”frontar” i företaget. Trots att vi också har sett att sådana åkerier fortsätter att begå överträdelser, är reaktionerna från myndigheterna långsamma, ibland obefintliga.

I Storbritannien ser man uppenbarligen mer allvarligt på den här typen av företeelser då två transportchefer som agerat ”frontare” i två åkerier vars ägare inte får bedriva verksamhet, båda sparkats och diskvalificerats från transportbranschen i fem år, skriver Commercial Motor.

Även licenserna för de båda företagen har dragits in och när transportcheferna kallades till förhör, uteblev de båda vilket läggs till listan av det negativa.

Kontrollerna av fordonen påvisade allvarliga överträdelser av kör- och vilotiderna och en av förarna använde dubbla förarkort. Den tidigare chefen som på obestämd tid diskvalificerats 2006, opererade från det ena åkeriets kontor.

Föraren, som hade använt dubbla förarkort, kom till förhör och berättade då att det verkligen var den tidigare diskvalificerade chefen som styrde båda företagen.

Ärendet bedöms varandes i den allvarliga kategorin varför båda transportcheferna alltså diskvalificeras i fem år och företagen får ej längre bedriva verksamhet.

En av de diskvalificerade transportcheferna avgick ett par veckor innan undersökningen. Man konstaterar dock att han varit medveten om att han kunde bli diskvalificerad eftersom det är mer troligt än inte att han kände till att hans roll som transportchef, spelades av den tidigare chefen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-27 10:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Bulvaner Diskvalifikation Dubbla Förarkort Kör- och vilotider Storbritannien Transportchef