Nu pågår övergången till större släpvagnar som har mer kapacitet och därmed minskar klimatavtrycket. Foto: Dachser.

Dachser satsar på större lastutrymme

Successiv konvertering av semitrailers inom affärsområdet European Logistics optimerar kapacitetsutnyttjandet och minskar samtidigt transporternas klimatavtryck.


Sedan april 2021 har Dachser valt att enbart fokusera på så kallade ”megatrailers” när man köpt in nya semitrailers i Tyskland. Eftersom lastutrymmet har mer generösa mått – med samma längd och bredd i övrigt – uppnår megatrailers bättre bränsleekonomi än vanliga semitrailers, inte minst vid fjärrtransporter.

Den tyska flottan ska vara helt konverterad till 2027, med totalt cirka 680 nya megatrailers. Under de närmaste åren kommer Dachser också att börja byta ut sina flottor i de 24 andra europeiska länder där företaget bedriver vägtransportverksamhet genom European Logistics.

Så kallade megatrailers har samma längd och bredd som en vanlig semitrailer och den totala höjden ligger också under 4 meter – den maximalt tillåtna fordonshöjden i Tyskland. Megatrailers har 20 centimeter extra höjd invändigt eftersom lastytan ligger knappt 100 centimeter över vägbanan. Det ger 8 kubikmeter mer lastutrymme totalt.

Med lastning på dubbla däck, erbjuder en megatrailer plats för 67 europallar. Det ligger med andra ord nära kapaciteten hos en semitrailer med två växelflak, men eftersom växelflak ger ytterligare fem pallplatser jämfört megatrailern, kommer det att förbli Dachsers föredragna alternativ tills vidare.

För att genomföra denna strategi, fokuserar Dachser på effektiv logistik och teknisk innovation. Företaget anser att detta är det bästa sättet att uppnå det tvågradersmål som fastställdes i Parisavtalet samt EU:s och många andra länders klimatmål på medellång och lång sikt. För att nå dit arbetar Dachser tillsammans med kunder och partners som också är angelägna om att aktivt forma hur logistikbranschen agerar för att införa teknik med låga och inga utsläpp.

Dachser koncentrerar sina klimatskyddsinitiativ till fyra nyckelområden: processeffektivitet, energieffektivitet, forskning och utveckling samt företagets samhällsansvar. Det senare syftar på ett engagemang för samhället och sociala frågor som omfattar mer än Dachsers egna direkta affärsintressen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-01 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleekonomi Dachser Klimatavtryck Lastkapacitet Megatrailer Trailer Växelflak