Mercedes-Benz har genomfört framgångsrika tankningar utan bränslekort där istället fordonets dator sköter betalningen.

Säkrare, enklare tankning utan bränslekort

Nyligen gick Circle K ut med att de var först i världen med att erbjuda kunderna att tanka genom att ”blippa” fordonet och betala via registreringsnumret. Mercedes-Benz har i samarbete med Shell också satsat på digital, kontaktfri betalning vid tankning. Säkrare tankning, mindre administration och minskad risk för bränslebedrägerier.


Circle K förklarar att blippa bilen innebär att du kan betala din tankning helt kontaktlöst. När du laddat ner Circle K Easy Fuel-appen och registrerat konto, registreringsnummer och kort, kan du enkelt tanka utan vare sig kontokort eller pinkod.

Genom att läsa av registreringsnumret på bilen när du stannar vid pumpen på stationen, öppnas rätt pump upp för tankning. Lagom tills du kommit ur bilen och öppnat tanklocket är det redo att tankas. Allt sköts helt automatiskt, så länge appen är installerad och telefonen finns i bilen eller fickan.

Just nu pågår ett arbete med att finna en lösning som även innefattar deras företagskort.

Mercedes-Benz satsar också på digital, kontaktfri tankning.och nu har de första praktiska prototyptesterna genomförts med Mercedes-Benz Actros- seriens fordon. Testerna har framgångsrikt gjorts på Shellstationer i tyska Stuttgart.

I lastbilarnas datorsystem har det installerats en ny prototyp av den tidigare presenterade digitala Truck-ID på fordonets instrumentbräda i kombination med en digital bränslekortprototyp aktiverad av Shell SmartPay API-teknik (API står för Application Programming Interface) .

Truck-ID fungerar som ett integrerat ID-kort, så transaktionerna tilldelas fordonet unikt och undertecknas automatiskt av själva fordonet. Shell SmartPay API fungerar som en dataöverförare och möjliggör digitalisering av bränslekort och betalningar för bränsle på Shells stationer via lastbilsdatorsystemet.

De Mercedes-Benz Actros som används i testerna är vanliga serietillverkade fordon vars programvara har kompletterats för att inkludera funktioner för godkännande av betaltjänster.

För att uppnå detta, kopplade Mercedes-Benz Trucks också in sin befintliga prototyp av sin Truck Wallet, som är en plattformsteknik och ett centralt användarprogram för alla applikationer som kan komma åt Truck-ID för olika ändamål, med det digitala bränslekortet. Mercedes-Benz Trucks och Shell har samarbetat för att utveckla en digitaliserad bränslekortlösning som är tillgänglig från Truck Wallet.

Som en del av testerna fick det digitala bränslekortet tillgång till Truck-ID:ns funktion via Truck Wallet och autentiserade och auktoriserade lastbilen till det centrala tankstationssystemet under onlinebetalningsprocessen. När fordonet identifierat sig mot Shells system med sin Truck-ID, godkänns transaktionen av Shell SmartPay API.

Den väsentliga delen av säkerhetskontrollerna är matchningen av GPS-platsen för lastbilen och tankstationen. Bara om båda matchas framgångsrikt, aktiveras pumpen.

En lastbils med inbyggd digitalt bränslekort kan förenkla arbetslivet för förare som bland annat inte behöver oroa sig för att tappa bort kortet eller att det blivit utslitet och inte accepteras. Åkerier kan gagnas av en betydande minskning av administrativt arbetet eftersom de inte längre behöver hantera fysiska kort och hela processen blir säkrare.

Det digitala bränslekortet skulle göra det svårare att begå bränslebedrägerier. Enligt uppskattningar av kan den årliga förlusten orsakad av denna typ av bränslebedrägeri med tunga lastbilar i Europa, uppgå till miljoner för transportindustrin.

 Circle K först ut i världen med digital tankning utan bränslekort – Circle K Easy Fuel.
Circle K först ut i världen med digital tankning utan bränslekort – Circle K Easy Fuel.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-11 11:48
Kategori: Nyheter
Taggar: