Intelligent trailerkoppling ska minska risken för skador på förare och fordon

Jost presenterar nu något de beskriver som revolutionerande. Det nya, automatiska kopplingssystemet KKS gör att föraren inte behöver lämna hytten för att koppla trailern. Det sköts istället via en fjärrkontroll, automatiskt, snabbt och säkert. Effektiviteten, bekvämligheten och säkerheten ökas med en och samma produkt och den är en nyckelkomponent för autonom körning.


Att koppla av och på en trailer tar tid och det finns många riskmoment föraren måste ta hänsyn till i det arbetet. Bara det faktum att behöva klättra in och ut ur hytten medför en risk och sliter även på förarens kropp. Även fordonen riskerar skadas om kopplingen sker felaktigt eller vårdslöst, än värre om trailern tappas av någon anledning.

Med KKS guidas föraren genom kopplingsprocessen via sensorer som ger information till KKS fjärrkontroll, allt medan föraren sitter kvar i hytten. Han behöver inte ens gå ut för att koppla luft och el. Stödbenen, Modul E-Drive electric, vevas också upp automatiskt med ett enkelt knapptryck.

Kopplingsprocessen börjar med att föraren höjer sitt fordon. Sensorer på stödplattan indikerar när kontakt uppstår och informationen går till KKS fjärrkontroll. Föraren backar tills sensorerna signalerar att king pin är på plats och låst. Därefter sker en automatisk sammankoppling av luft och el, ABS och EBS. Sist vevas stödbenen upp.

Jan Åke Stigborg är regionchef för Jost i Norden. Vi ser framför oss löstrailers som dras av många förare och ofta är tilltygade, det kan nog finnas en viss skepsis bland förare som kör löstrailers om det verkligen fungerar i praktiken.
– Det är just dessa förare som vore de perfekta kunderna eftersom de ofta kopplar av och på enheter. Det finns förare som kopplar nya enheter ett stort antal gånger under en arbetsdag, säger Jan Åke.
Även om en trailer är utrustad med KKS, kan den ändå kopplas av ett fordon med traditionell koppling då båda systemen finns parallellt.

Fälttesterna på utrustningen är gjord i Sverige och fungerar i vår miljö. Volvo och Scania har testkört produkten i sina testflottor ett antal år. Våra stora speditörer står för en majoritet av just löstrailers som kopplas av många olika förare med olika kunskaper. Speditörerna borde väl vara intresserade av KKS även om det medför en viss merkostnad?
– Vissa trailers som går i en viss trafik kan jag se har stor nytta av KKS, men inte alla. Dock kan en trailer med KKS även kopplas traditionell och då låser utrustningen inte upp vissa enheter för en viss körning. På samma sätt kan trailers med traditionell koppling dras av ett fordon med KKS vilket innebär att inga fordon begränsas i sitt användande, säger han.

Det uppstår inte sällan skador på såväl dragbilen som trailern i samband med av- och påkoppling. En speditör med tusentals trailers borde väl kunna se en minskad utgift på reparationer som väger upp merkostnaden?
– Vi har i många år försökt sälja in konceptet, men alla är inte beredda att betala vad det kostar. Man tror istället man ska få det här på köpet, men till samma pris som en vanlig vändskiva kostar, säger Jan Åke.

Systemet finns även att tilläggsbeställas hos både Volvo och Mercedes, men den extra kostnaden det innebär, väljs ofta bort.
– Men om man sedan tappar en trailer, stödbenen bryts eller framstammen kröks, då är kostnaden för KKS inga pengar alls i sammanhanget, säger Jan Åke som dock inte rekommenderar att utrusta gamla trailers med KKS även om det går.
Standarden som används för att överföra såväl luft- som elsignaler, är internationellt godkänd, det är ISO-standard.

Just nu ligger deras stora marknader för KKS i Centraleuropa där de stora fordonsflottorna finns. Bland annat i hamnarna runt norra Tyskland marknad och i Nederländerna runt Amsterdam. Vad får ni för feed-back från de kunderna?
– Samma upplevelse du såg framför dig när du läste om produkten. Det skonar chaufförerna och i nästa led skonas materialet när kopplingar går lite oförsiktigt till. Vi har haft vändskivor som sett ungefär likadana ut och kopplats traditionellt i årtionden. Nu finns det en produkt som fungerar och man behöver inte längre smutsa ner sig och utsätta sig för risker i samband med det arbetet, avrundar Jan Åke Stigborg, Jost.

Så funkar det:

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-11 17:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Autonom Körning Dragbil Jost KKS Kopplingsanordning Trailers Vändskiva