Flera fordon vägdes i Helsingborg och förarna fick stifta bekantskap med det nya regelverket som nu går att använda full ut. Fordonet på bild är ett av dessa. Foto: Göran Rosengren.

Nya regelverket för överlaster levererar

Ändå risk för olikhet inför lagen

Den 1 januari 2021 infördes ett nytt regelverk för beräkning av överlaster. Igår kom även de nya bötesbeloppen samt Transportstyrelsens praxis. Detta ska leda till ökad trafiksäkerhet och mer rättvisa påföljder för överlaster, något som regelverket verkar leverera. Det finns emellertid en risk för olikhet inför lagen om vi ser på vilka uppgifter som krävs på ett registreringsbevis. Uppgifter som inte är gemensamma inom EU, än mindre för länder utanför EU. Och varför ha begränsad axelbelastning om överträdelse inte anses farlig?

 

Inledningen för det nya regelverket haltade då ordningsbotskatalogen inte hann uppdateras med de nya bötesbeloppen förrän igår, varför polisens möjligheter att ge påföljder hittills varit begränsade. Igår, den 1 mars, kom uppdateringen. Via denna länk, finner du vilka bötesbelopp som gäller för även vägtransporter.

I ordningsbotskatalogen finner vi inte var gränsen för körkortsomhändertagande vid överlast nu går. Tidigare var det vid 100 procents överlast. Vi frågar Transportstyrelsen som just har färdigställt sin nya praxis utifrån ändringen i Trafikförordningen 4 kap. 4 §, som nu anger totalvikt.
– Vid 10 procents överlast blir det en varning, Vid mer än 30 procents överlast kan körkortet återkallas. Omständigheterna i det enskilda fallet kan påverka bedömningen, säger Transportstyrelsen som bifogar en länk till hur bland annat överlaster nu spaltas upp.

Vad gäller riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot, innehåller den inga bestämmelser om praxis vad gäller återkallelse av körkort utan endast beloppen för penningböter när man erkänner och får en ordningsbot.

När vi ställer frågor till en del av kontrollanterna ute på vägarna om vilka omständigheter som kan påverka bedömningen av överlasten, dess eventuella farlighet och andra tankar, får vi flera exempel.

Ett handlar om när en överlast gör att fordonstillverkarens garanterade axelbelastning (hållfastheten) överskrids (inte axeltrycket som avser vikten mot vägen), då ökar farligheten vilket kan leda till en hårdare bedömning av överlasten. Här skulle en procentuell skala med böter kunna fungera och att det vid 10-20 procent för mycket vikt skulle övergå till vårdslöshet i trafik, men det en åklagare för att kunna driva ärendet då kan behöva, är bevis på att en farlig händelse faktiskt funnits vid tillfället.
– Om det inte ses som farligt att överskrida garanterad axelbelastning, hållfastheten på materialet, kan frågan ställas varför det i så fall finns ett angivet sådant om det inte anses farligt att överskrida det så länge inget händer, säger en av dem vi talade med.

Ett annat frågetecken som kommer upp är om det i alla länders fordons registreringsbevis anges garanterade axelbelastningar. Vi tittar särskilt på 3,5-tonslastbilar och ser att så är inte fallet. Vad som måste stå i registreringsbevis varierar mellan EU-länderna. Det är endast ett fåtal uppgifter som är obligatoriska och gemensamma inom EU liksom i länderna utanför EU.

Skillnaderna gör att polisens kontroller och möjligheter att utfärda påföljder effektivt, kan begränsas beroende på vilket land fordonet kommer ifrån.
– Det blir inte riktigt likhet inför lagen om vi skulle börja väga axlar individuellt på lätta lastbilar. Då är det ju endast chaufförer i svenska fordon som riskerar att bli av med körkortet vid överlaster som totalt uppgår till mindre än 30 procent, säger en av trafikpoliserna i Helsingborg som Proffs träffade idag, tisdag.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-02 16:06
Kategori: Nyheter
Taggar: