Nya verkstaden i Ljungby.

Ny verkstad i Ljungby

När du passerar E4 förbi Ljungby, ser du numera en fastighet strax söder om den norra avfarten med Tempcons logotype på. Det är dotterbolaget Tommy Nordbergh åkeri som den 1 februari startat upp en fullskalig verkstad i lokalerna om 1 800 kvadratmeter. Inledningsvis är den öppen endast för dotterbolagen inom Tempcon, men på sikt finns möjlighet att öppna även för andra åkerier.

 

Verkstaden sysselsätter i dagsläget fyra personer och kan ta emot i stort sett alla typer av jobb. Från enkla skärmbyten till karosserijobb och mer omfattande reparationer.

Öppettiderna är måndag till fredag mellan 7-16. Inledningsvis är det endast öppet för dotterbolagen inom Tempcon. På sikt kan det vara möjligt att öppna upp även för andra åkerier. Även öppettiderna kan komma att förändras över tid då man kontinuerligt följer upp de behov som finns och anpassar verksamheten efter dessa.

Tommy Nordbergh åkeri driver även verkstad i Hjärnarp i anslutning till huvudkontoret. Båda verkstäderna är fullserviceanläggningar och speglar varandra.

Sedan tidigare finns Tempcons dotterbolag Claessons transport, Tommy Nordbergh åkeri och Logex med delar av sina verksamheter i Ljungby. Nu tittar man på att även öppna en lastbilstvätt i anslutning till verkstaden.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-05 14:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbilsverkstad Ljungby Tempon Tommy Nordbergh