Tullverket slog ut 30 kriminella nätverk förra året. Foto: Tullverket

30 kriminella nätverk stoppades 2020

Tullverket lyckades under förra året slå ut 30 kriminella nätverk. Året innan var den siffran 17 stycken. Dessutom identifierades 57 nya kriminella nätverk. Det är en kraftig ökning från 2019 då antalet var 37 stycken. Det framgår av Tullverkets årsredovisning för 2020 som på fredagen överlämnades till regeringen.


Per Westberg, chef på Tullverkets kriminalavdelning.
– Det är en stor framgång i arbetet mot den organiserade brottsligheten. De här gängen är grovt kriminella välorganiserade nätverk som orsakar stor skada för vårt samhälle. Det är därför tillfredställande att arbetet mot den här sortens brottslighet har gett resultat, säger han.

Ett kriminellt nätverk räknas som utslaget eller allvarligt skadat när hälften av nätverkets identifierade medlemmar dömts till fängelse, varav hälften för grovt brott. 26 av de 30 utslagna nätverken har ägnat sig åt narkotikasmuggling kombinerat med annan grov brottslighet. Två av nätverken höll på med alkoholsmuggling och två med tobakssmuggling.

När det gäller de nya identifierade nätverken ägnar sig 49 av 57 åt narkotikasmuggling. Resterande åtta sysslar med alkohol- och tobakssmuggling.
– Vårt mål är att lagföra eller på annat sätt försvåra möjligheterna att ägna sig åt kriminell verksamhet för de grövsta kriminella och deras närmaste medarbetare. Det har vi gjort med framgång under 2020, säger Per Westberg.

Idag lämnar Tullverket in årsredovisningen för 2020 till regeringen. Årsredovisningen beskriver hela myndighetens uppdrag och resultat för det gångna året.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson avrundar.
– Trots att 2020 var ett väldigt annorlunda år så presterade vi goda resultat. Handeln, resandet och varuflödena förändrades men vi ställde om och gjorde fler kontroller än föregående år. 2021 utökar vi kontrollerna ytterligare. Vi ska finnas vid gränsen på fler platser och fler av dygnets timmar, säger hon.

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-19 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkohol Droger Kriminella Nätverk Smuggling transporter Tullverket