Ömtåligt uppdrag till Widriksson Logistik

Fordonsglastillverkaren Saint-Gobain Autover Sverige är sedan årsskiftet ny kund till Widriksson som fått uppdraget att transportera fordonsglas från Saint-Gobain Autovers lager till kunder i Stockholm och Mälardalen och på sikt även Göteborg. Uppdraget, som är värt 6 miljoner kronor och sträcker sig över 3 år.


Saint-Gobain Autover tillverkar fordonsglas och Widrikssons uppdrag är att leverera glaset till främst glasmästare och verkstäder i Stockholm och Mälardalen. Saint-Gobain Autover ställer höga krav på varsam hantering av det ömtåliga godset, tidspassning och spårbarhet.

Distributionen sker även med fokus på hållbarhet. Det innebär effektiv planering, fossilfria bränslen samt efterlevnad av strikt uppförandekod och schysst arbetsmiljö.

Michael Starenius, Purchase and Logistics Manager på Saint-Gobain Autover, säger att Widriksson hjälper dem att förändra hela deras distributionsupplägg då man nu går från egen distribution dagtid, till utlagd produktion nattetid. På så sätt utvecklar och effektiviserar de sitt erbjudande och förenklar för sina kunder.

Uppdraget kommer genomföras kvälls- och nattetid vilket är en fördel då flera av fordonen annars står outnyttjade denna tid. Framkomligheten i trafiken ökar även när leveranser som inte måste distribueras dagtid istället kan levereras nattetid. Godset packas av Saint-Gobain Autover i särskilda godsanpassade rack som lastas till Widrikssons bilar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-08 10:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Glas Saint-Gobain Autoweg transporter Widrikson