Lars Wallgren, Kaunis Iron, med en eldriven lastbil.

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett pilotprojekt för att utveckla framtidens hållbara logistiksystem.

 

Kaunis Iron har satt en visionen att de ska utveckla världens mest hållbara järnmalm. En av de största utmaningarna för att klara den målsättningen är att reducera koldioxidutsläppen från de tunga transporterna av malmen som i dag sker via lastbilar i den första etappen innan tåg tar vid.

En grundläggande utredning av olika alternativ har landat i ett pilottest med fossilfri eldrift. Nu har ett kluster för samverkan startats för att realisera ett konkret pilottest på plats i Pajala.

Kaunis Iron, Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss medverkar och projektet är en del i den avsiktsförklaring som Kaunis Iron och Vattenfall nyligen tecknade för att utveckla en elektrifierad fossilfri gruvdrift.

Volvo Lastvagnar bidrar med en prototyptillverkad tung lastbil, en eldriven Volvo FMX, för att utvärdera hur batterielektriska fordon inklusive laddsystem, fungerar i arktiska förhållanden.

En del av testet är också laddstrukturen som ska klara att effektivt ladda lastbilen i kretsloppet där den ska köra.

Lars Wallgren, logistikchef, Kaunis Iron, säger att det är en utmaning, men tycker talessättet ”den som går i någon annans fotspår, går aldrig först”, är passande.
– Den här typen av utmaningar löser ingen ensam. Industriell innovation kräver samverkan. Här går vi tillsammans. Vi kör våra tunga transporter i perioder i en extrem vinterkyla. Funkar den här tekniken här, så funkar den troligen överallt, säger han.

Ebba Bergbom Wallin, affärsområdesansvarig elektromobilitet, Volvo Lastvagnar Sverige, säger att det ska bli spännande att följa Kaunis Irons test för att utvärdera hur eldrivna lastbilar kan användas för att öka effektiviteten och minska klimatpåverkan i extrem kyla.

Testet pågår under februari 2021 och samtliga samarbetspartners i testet ser med spänning på att följa testet och sedan utvärdera resultatet för att vidareutveckla sina produkter.

Fordonsfakta:
Batterielektrisk Volvo FMX.
Totalvikt: 32 ton.
Lastvikt: cirka 15 ton.
Drivlina: helt elektrisk, 400kW med 2 växlar.
Batteri: litiumjon med en nominell kapacitet på 264kWh.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-28 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: