Bilden är tagen i ett annat sammanhang och har inte med artikeln att göra. Foto: Jamieson Phothecary

Ny standard i Norge för frakt av fisk

NLF: ”Vi måste få bukt med fiskvatten som rinner ut på vägen”

Norges Lastebileier-Forbund och Sjømatbedriftene har undertcknat en nationell branschstandard som ska få bukt med fiskvatten som rinner ut från lastbilar och där skapar ishalka på vägarna. Standarden innehåller åtta konkreta åtgärder som kommer att bidra till att förbättra trafiksäkerheten, minska föroreningar i miljön, bättre livsmedelskvalitet och att kunna göra transportköparen ansvarig.


Vd Geir A. Mo, Norges Lastebileier-Forbund (NLF).
– Trafiksäkerhetsdelen är mycket allvarlig. Fiskvatten som rinner ur på vägarna skapar hala vägar eller fryser på vägbanan vilket kan leda till allvarliga olyckor och det är något vi absolut måste undvika, säger han.

Förutom att fiskvatten som rinner av transporterna är trafikfarlig, är det också skadligt för miljön eftersom oönskad bakterieflora kan spridas i naturen. Det är också en fråga om vilkea krav som ställs på fiskens kvalitet.
– Det hjälper inte att lägga ansvaret enbart på transportörerna i dessa saker, Även säljaren av fisken måste vara med på banan och ta ansvar för att säkra kvaliteten på sina varor hela vägen fram, säger Geir A. Mo.

Juridiskt sett är det chauffören som är ansvarig för att följa vägtrafiklagen när han färdas på norska vägar och avrinning av fiskvatten är ett brott mot denna.

Ett typiskt ekipage lastat med lax innehåller 891 lådor med is som var innehåller 22 kilo lax. Det ger en last på cirka 19 600 kilo. I varje låda är det 3-5 kilo is, totalt 2 700-4 500 kilo.
– Vid ankomst till kunden har 2-4 kilo is per låda smält enligt de siffror vi fått. Det ger i värsta fall en avrinning på mellan 1 800-3 600 liter vatten från varje ekipage, säger vd Robert Eriksson o Sjømatbedriftene.

De åtta punkterna i korthet är:
1) Införande av elektroniska fraktsedlar för att säkerställa lastens ursprung.
2) Krav på temperaturlogg med dokumentation under hela transporten tillgänglig för kontrollmyndighet.
3) När ekipage med avrinning stoppas, ska det rapporteras direkt till avsändare/uppdragsgivare.
4) Sjømatbedriftene vill att det används säkra transporter som körs trafiksäkert, miljövänligt och att förarna har norsk lön och arbetsförhållanden.
5) Att det etableras cabotageregister innan 2021.
6) Att det införs en begränsning av antalet underleverantörer som får användas med ett tak på total två led, huvudtransportören inräknad.
7) Dokumentera att fisken har rätt kärntemperatur för lastning och att den ska anges på fraktsedeln.
8) Sjömatsindustrin och transportnäringen har klara förväntningar på att leverantörerna driver innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till utvecklingen av täta och hållbara fisklådor.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-17 11:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Fisktransporter Laxtransporter NLF Norge Sjømatbedriftene Trafiksäkerhet Vattenavrinning