Lindes mobila enhet på plats i Göteborgs Hamn.

Mobil enhet för CO2 bidrar till att göra förorenad mark till en ny godsterminal

Göteborgs hamn i Sverige använder Solvocarb vattenbehandlingsystem för att neutralisera alkaliskt vatten under byggandet av en ny godsterminal med lera muddrad från havsbotten. Men leran som grävts upp, innehåller föroreningar.


Göteborgs Hamn har beslutat att bygga en ny godsterminal med hjälp av lera från Göta Älv. Eftersom leran innehåller föroreningar, däribland TBT (tributyltin), måste restvattnet som trängs bort vid cementeringen pH-neutraliseras och renas innan det kan släppas ut i havet.

Den nya godsterminalen i Göteborgs Hamn byggs på ett område som mäter cirka är 220 000 kvadratmeter och är planerad till drift 2024-2025.

För första gången i Norden installerade Linde sin Solvocarb mobil, en bekväm drop-in-utrustning för effektiv inlösning av gasformig koldioxid (CO2). Vid inlösning i vatten bildar koldioxid kolsyra som sänker pH-värdet till lämplig nivå.

Kristina Bernstén, miljöprojektledare vid Göteborgs Hamn.
– Genom att hålla pH i det förskjutna vattnet på en neutral nivå in till efterföljande sedimentering och filterrening, säkerställer vi att TBT förblir säkert bunden, vilket gör det otillgängligt för vattenlevande organismer i vattnet, förklarar hon.

Medan de flesta lösningar för pH-neutralisering använder mineralsyror för att minska alkaliniteten, säger Kristina Bernstén att CO2 är ett säkrare och mer hållbart alternativ.
– Att använda CO2 för pH-justering har två stora fördelar: För det första kan vi undvika att eventuellt minska pH i vattnet så att det inte blir för surt. För det andra är det mycket säkrare ur ett arbetsmiljöperspektiv, eftersom hantering av syror alltid kan vara en riskfylld affär, säger hon.

Koldioxid kan användas för pH-kontroll i en mängd olika industrier, från mat till textil, massa och papper, kemikalier och petroleum. Förutom avloppsrening kan det användas för pH-reglering av processvatten och för att öka alkaliniteten och hårdheten hos dricksvatten.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-21 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Göteborgs hamn Linde pH Solvocarb