Volvo Lastvagnar lanserar komplett program med eldrivna lastbilar

Nästa år kommer åkerier i Europa att kunna beställa helelektriska versioner av Volvos tunga lastbilar. Det innebär att Volvo Lastvagnar från och med 2021 kommer att erbjuda ett komplett program med elektriska drivlinor på den europeiska marknaden. Volvo Lastvagnars massiva satsning på elektrifiering innebär ett avgörande steg på vägen mot fossilfria transporter.


Volvo Lastvagnar genomför nu tester av eldrivna, tunga lastbilar av modellerna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX som kommer att användas i Europa för regionala transporter och för anläggningstransporter i stadsmiljöer. Dessa lastbilar har tågvikter upp till 44 ton. Lastbilarna har, beroende på batterikonfiguration, räckvidder upp till 300 kilometer.

Försäljningen inleds nästa år och volymproduktionen startar 2022. Det innebär att Volvo Lastvagnar i Europa från och med 2021 kommer att erbjuda ett komplett program av batteri-elektriska lastbilar för distribution, sophämtning, regionala transporter och anläggningstransporter i stadsmiljöer.

Volvo Lastvagnar inledde tillverkningen av Volvo FL Electric och Volvo FE Electric under 2019. Dessa modeller är eldrivna lastbilar som är avsedda för stadsdistribution och sophämtning, främst på de europeiska marknaderna. Den 3 december 2020 inleds dessutom försäljningen av Volvo VNR Electric, en lastbil för regionala transporter, i Nordamerika.

Eldrivna fordon för krävande och tunga fjärrtransporter kommer att lanseras under det här decenniet. Dessa eldrivna fordon kommer att vara batteri-elektriska och bränslecells-elektriska lastbilar med längre räckvidder. Volvo Lastvagnar har målsättningen att börja sälja lastbilar som drivs med el från vätgasbränsleceller under decenniets andra del. Volvo Lastvagnar arbetar mot målet att hela produktsortimentet ska vara fossilfritt 2040.

Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.
– Vi måste genomföra en snabb omställning från fossila bränslen till alternativ som el för att minska transporternas inverkan på klimatet. Villkoren för att genomföra detta skifte, och därmed även omställningstakten, varierar dock mycket kraftigt mellan olika transportföretag och marknader. Det handlar om en mängd olika variabler som ekonomiska incitament, tillgång till infrastruktur för laddning och typen av transportverksamhet, förklarar han.

De flesta transportföretag kommer därför att genomföra en successiv övergång till eldrift. Många av dem kommer under en övergångsperiod att ha en blandad vagnpark med lastbilar som drivs med olika bränslen.

Sett ur Volvo Lastvagnars perspektiv, handlar övergången till mer hållbara transporter till stor del om att möjliggöra ett så smidigt skifte som möjligt för åkerier och transportföretag och hjälpa dem att börja anpassa sig. De erbjudna lösningarna måste vara fossilfria och ge åkarna möjlighet att uppnå de nödvändiga nivåerna av lönsamhet och produktivitet.


Om artikeln

Publicerad: 2020-11-05 11:55
Kategori: Nyheter
Taggar: