Scania lanserar laddlösningar tillsammans med ENGIE och EVBox

Den franska globala energikoncernen ENGIE och dess dotterbolag EVBox Group, går samman med Scania för att erbjuda transportföretag i 13 europeiska länder anpassade och kompletta e-mobilitetslösningar.Laddmöjligheter är avgörande för att elektrifiera transporterna. För åkerier som främst är verksamma i stadsmiljöer och i vissa regionaltransporter, kommer depåladdning i många fall vara fullt tillräcklig. Många transportbolag undersöker därför möjligheterna till depåladdning, men finner att det är komplext att hitta de rätta lösningarna.

För längre rutter och i takt med att elektrifieringsresan framskrider, uppkommer också ett behov av mer avancerade lösningar liksom möjligheter för destinationsladdning och publik laddning, som idag är ytterst begränsade.

ENGIE är framträdande inom energiområdet såväl i kraft av sin internationella bredd som genom starka lokala partnerskap. Företaget tillhandahåller både energisystem och genom EVBox Group, smart och skalbar högspänningsladdning skräddarsytt för varje kund. ENGIE har omfattande erfarenhet och kompetens av laddlösningar för elfordon, liksom inom energisystem och de installerar och underhåller elladdningar och tillhörande tjänster.

Scania anser att transporterna bara kan omvandlas genom att de också inbegriper ett bredare ekosystem och genom att samverka med nya aktörer för att påskynda förändringen. Partnerskapet med ENGIE och EVBox Group är ytterligare ett av Scanias initiativ inom energisektorn efter tidigare samarbete för batteriförsörjning. Det tar fasta på depåladdning för kunder och kommer inledningsvis att omfatta 13 europeiska länder med en ytterligare utvidgning av verksamheten mot slutet av 2021.

Partnerskapet utgör också en viktigt byggsten i Scanias åtagande att följa vetenskapligt förankrade klimatmål, så kallade Science Based Targets, som också omfattar att bistå kunder att minska CO2-utsläppen från sina verksamheter.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-12 09:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Engie Evbox Group Scania