Genrebild. Foto: Göran Rosengren

Morell kräver svar om de 100 ”cabotagemiljonerna”

Proffs har under flera år sökt svar hos det politiska etablissemanget om vart de 100 miljoner kronorna som skulle ha gått till trafikpolisens kamp mot otillåtet cabotage har tagit vägen. Nu har Thomas Morell (SD) lyft frågan i en interpellation till inrikesminister Mikael Damberg (S).Det som först uppfattades som ett riktigt bra initiativ från regeringen för att komma tillrätta med cabotagefuskande åkerier, blev istället ett sällan skådat slag i luften. Åtminstone är det den slutsatsen redaktionen drar efter flera års arbete med att ta reda på vart det extra anslaget om 100 miljoner kronor som skulle användas mot cabotagefuskarna tagit vägen.

Våra frågor till såväl Mikael Damberg (S) och Tomas Eneroth (S) har aldrig fått några egentliga svar. Och frågorna till trots, fortsätter de båda ministrarna att hävda att regeringen har skjutit in nämnda miljoner, ”öronmärkta” till trafikpolisens arbete med att stävja fusket med cabotagetransporter.

Per definition talar de sanning, det ska understrykas. Den egentliga avsikten med pengarna var god. Däremot har Polismyndigheten uppenbarligen inte förstått syftet med tillskottet. Istället har man enligt myndighetens egen utsago till Proffs fördelat pengarna ut i regionerna där de har använts till allt annat än trafikpolisens verksamhet.

Morell pekar i sin interpellation på att Tomas Eneroth ofta uttrycker att Sverige har fått fler polisanställda, men att trafikpolisen i själva verket har krympt. Trafikpoliserna blir allt färre för varje år som går.


I interpellationen förklarar
Thomas Morell att ”ett ökat fokus på cabotagetransporter rimligtvis sker på bekostnad av andra trafikpolisiära uppgifter. För även om antalet polisanställda har ökat ser vi det omvända inom nämnda specialistgrupp, där antalet anställda de facto har blivit betydligt färre på senare år. Ett cabotageärende kan samtidigt ta allt från ett par timmar till ett par dygn att administrera beroende på de aktuella åkeriernas samarbetsvilja och ekonomiska status.”.

Ett annat faktum är att Polismyndigheten endast har kunnat berätta hur 2,6 av de 100 cabotagemiljonerna har använts. Enligt uppgifter till Proffs har de 2,6 miljonerna använts till den utbildning som myndigheten höll i ämnet nationella och internationella transporter.

Till detta ska tilläggas att flera andra av trafikpolisens kurser, året efter den omtalade cabotageutbildningen, ställdes in. Uppgifter till tidningen gör gällande att anledningen till det var att Polismyndighetens utbildningsbudget tagit slut – med motiveringen att ”cabotageutbildningen hade kostat så mycket”. En slutsats som Morell drar, liksom Proffs tidigare dragit, är att cabotageutbildningen belastat myndighetens ordinarie budget istället för det extra anslaget om 100 miljoner kronor.

Thomas Morells fråga till Mikael Damberg lyder:
Känner statsrådet till om de 100 miljoner kronor som Polismyndigheten fick, och som var öronmärkta för att stävja otillåtet cabotage, har använts till avsett ändamål, och vidtar ministern några åtgärder?

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-20 07:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagemiljonerna Cabotageutbildning Interpellation Mikael Damberg Polismyndigheten Thomas Morell