Foto: Ahola

Ahola återgår till att vara familjebolag

Hans Ahola, styrelseordförande i Ahola Group: ”Ahola Group har beslutat att fortsätta driva Ahola Transport som ett renodlat familjebolag efter inlösenförfarandet. Lösningen ger bättre förutsättningar för en effektiv verksamhet i en ständigt föränderlig omvärld.”


Oy Ahola Group Ab (Ahola Group), huvudägare i Oyj Ahola Transport Abp (Ahola Transport), har idag meddelat att dess innehav i Ahola Transport kommer att överskrida 90 procentsgränsen till följd av aktieköp som har underskrivits idag och kommer att inleda inlösenförfarandet för alla återstående aktier utanför Ahola Group.

Efter avslutat inlösenförfarande kommer Ahola Transport att ansöka Nasdaq Helsinki Oy om upphörande av handel med dess aktier på First North Growth Market Finland.

Verksamheten som First North noterat bolag har inte varit optimal för handeln av Ahola Transports aktier eftersom endast något mer än 10 procent av bolagets aktiestock varit föremål för handel.

Hans Ahola, styrelseordförande i Ahola Group.
– För att kunna svara på marknadsutvecklingen behöver Ahola Transport vara ännu smidigare och anpassningsbar i framtiden. Vi tror att Ahola Transport som familjebolag kommer att kunna reagera mer flexibelt och snabbare på förändringar i verksamhetsmiljön samt utnyttja de möjligheter som öppnas för företaget”, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-24 13:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Ahola Group Familjeföretag