Skatteutskottet: Inhyrd personal ska betala skatt i Sverige

Skatteutskottet säger ja till att inhyrd personal ska betala skatt i Sverige. Personal som tillfälligt arbetar som inhyrd personal i Sverige, ska betala skatt här. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Kristdemokraterna invänder mot delar av förslaget i en reservation.


Regeringen vill ändra den så kallade 183-dagarsregeln för skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. Regeln innebär att personer som tillfälligt arbetar i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare, slipper att betala skatt här om vistelsen är kortare än 183 dagar per år.

Som regeln ser ut idag, skapas enligt regeringen en orättvis konkurrenssituation mellan verksamheter i Sverige som anställer personal och verksamheter i Sverige som hyr in personal genom exempelvis ett utländska bemanningsföretag.

Förslaget ska motverka orättvis konkurrens. Valet att anställa eller hyra in personal ska enligt regeringen inte avgöras av skatteregler. För att skapa konkurrensneutrala regler, föreslår regeringen därför att 183-dagarsregeln inte ska gälla uthyrd arbetskraft.

Det betyder att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i en svensk verksamhet i Sverige, ska betala skatt här även om anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag.

Verksamheten kan vara ett företag som bedriver verksamhet i Sverige eller svenska staten, en kommun eller en region. Kravet att betala skatt ska inte gälla uthyrd personal som utför arbetet under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte är fler än 45 dagar under ett kalenderår.

Kristdemokraterna invänder mot delar av förslaget i en reservation. Partiet tycker att undantaget, att uthyrd personal kan arbeta i 15 dagar i sträck utan att betala skatt, ska slopas. 15-dagarsregeln skapar enligt partiet onödigt krångel för företag som exempelvis vill förlägga projekt, konferenser och utbildningar i Sverige.

Kristdemokraterna anser att det istället skulle räcka med en gräns för det sammanlagda totala antalet arbetsdagar i Sverige.

Vill du följa Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU5 väg fram till beslutet och se var ärendet just nu befinner sig, kan du göra det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-21 13:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Bemanningsföretag kristdemokraterna Riksdagen Skatteutskottet